Verejnoprospešné služby
Mesta Kežmarok

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22. 9. 2021

Nájomná zmluva č. 3/2021/FO/ŠPORT

59/2021

17,00 EUR

Ing. Daniel Marhefka

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

21. 9. 2021

Zmluva č. 1677/2021/OPR o poskytnutí dotácie

58/2021

44 205,00 EUR

Prešovský samosprávny kraj

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

9. 9. 2021

Nájomná zmluva č. 57/2021

57/2021

165,00 EUR

Ing. Jozef Mikluš - JM

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

8. 9. 2021

Nájomná zmluva č. 10/2021/PO/ŠPORT

56/2021

21,50 EUR

ŠPORT PRE VŠEKÝCH KEŽMAROK o.z.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

8. 9. 2021

Zmluva o výpožičke

55/2021

Neuvedené

Mestské kultúrne stredisko

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

12. 8. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb na zber a prepravu triedeného odpadu

54/2021

Neuvedené

František Dravecký - FeriD Trade

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

10. 8. 2021

Nájomná zmluva č. 9/2021/PO/ŠPORT

53/2021

5,00 EUR

Centrum voľného času

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

23. 7. 2021

Nájomná zmluva č. 8/2021/PO/ŠPORT

52/2021

7,20 EUR

Tatranská Futbalová Akadémia

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

23. 7. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb na zber a prepravu triedeného odpadu

51/2021

Neuvedené

SERCHIO, s.r.o.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

19. 7. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb na zber a prepravu triedeného odpadu

50/2021

50,00 EUR

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

19. 7. 2021

Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplatného mýta

49/2021

50,00 EUR

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

19. 7. 2021

Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplatného mýta

48/2021

50,00 EUR

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

19. 7. 2021

Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplatného mýta

47/2021

50,00 EUR

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

15. 7. 2021

Zmluva o zverení majetku do správy č. 114/2021

46/2021

Neuvedené

Mesto Kežmarok

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

6. 7. 2021

Zmluva o umiestnení mraziaceho boxu

45/2021

Neuvedené

FOOD LOGISTIC s.r.o.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

6. 7. 2021

Zmluva o umiestnení mraziaceho boxu

44/2021

Neuvedené

FOOD LOGISTIC s.r.o.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

6. 7. 2021

Nájomná zmluva č. 7/2021/PO/ŠPORT

43/2021

5,00 EUR

Centrum voľného času

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

28. 6. 2021

Zmluva o výpožičke

42/2021

Neuvedené

Mestské kultúrne stredisko

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

25. 6. 2021

Dodatok č.2 k Zmluve o nakladaní s oddelene zbieranými zložkami komunálnych odpadov

Dodatok č. 2 k Zmluve 44/2019

Neuvedené

Mesto Kežmarok

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

15. 6. 2021

Zmluva o Platobnej karte

41/2021

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

15. 6. 2021

Zmluva o Platobnej karte

40/2021

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

15. 6. 2021

Zmluva o Platobnej karte

39/2021

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

15. 6. 2021

Zmluva o bežnom účte

38/2021

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

15. 6. 2021

Zmluva o balíkovom účte

37/2021

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

15. 6. 2021

Zmluva o balíkovom účte

36/2021

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 139

Partnerstvá a granty

Kontakty

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok,
Polná 1493/1, 060 01 Kežmarok

Vrátnica (6:00 - 17:00 hod)PORUCHY A HAVÁRIE:
+421 52 468 0821