Verejnoprospešné služby
Mesta Kežmarok

Zamestnanci

Riaditeľ:

Oddelenie technických činností a separovaného zberu, dopravy a TKO 

 • Ing. Marián Valenčík vedúci OTČaSZ
 • +421 52 468 0830
 • +421 948 294 824
 • valencik@vpskk.sk

Dispečér dopravy a zvozu TKO

 • kontaktovať v prípade požiadavky  pre pristavenie VOK, odvoz TKO
 • Iveta Mištíková
 • +421 52 468 0831
 • mistikova@vpskk.sk

Oddelenie správy športovísk

Oddelenie údržby mestských komunikácií

 


Oddelenie PaCS – kancelária:

 

 

 

Sekretariát:

 • Zuzana Polomčáková
 • +421 52 468 0833
 • +421 940 982 665
 • vpskk@vpskk.sk

Referent pre verejné obstarávanie a prevádzkové činnosti:

Referent pre odpadové hospodárstvo a životné prostredie:

Mzdová učtáreň, personalistika:

Všeobecná učtáreň, (úhrady fa, upomienky):

 

Údržba Verejného osvetlenia :

Pokladňa, polep plagátov, predaj :

 • Zuzana Polomčáková
 • +421 52 468 0836
 • +421 940 982 665
 • vpskk@vpskk.sk

Partnerstvá a granty

Kontakty

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok,
Polná 1493/1, 060 01 Kežmarok

Vrátnica (6:00 - 17:00 hod)PORUCHY A HAVÁRIE:
+421 52 468 0821