Verejnoprospešné služby
Mesta Kežmarok

Zamestnanci

Riaditeľ:

Oddelenie ekonomiky a správy majetku

 • Ing. Jiří Ruml - vedúci OEaSM 
 • +421 52 468 0835
 • +421 915 941 604
 • ruml@vpskk.sk

Oddelenie technických činností a separovaného zberu  

 • Ing. Eva Grotkovská  vedúca OTČaSZ
 • +421 52 468 0830
 • +421 905 494 739
 • grotkovska@vpskk.sk

Oddelenie správy športovísk

Oddelenie údržby mestských komunikácií

Oddelenie dopravy a TKO

 • Mgr. Ladislav Jendrejčák - vedúci ODaTKO
 • +421 52 468 0831
 • +421 905 858 514
 • jendrejcak@vpskk.sk

Dispečér dopravy a zvozu TKO

 • kontaktovať v prípade požiadavky  pre pristavenie VOK, odvoz TKO
 • Iveta Mištíková
 • +421 52 468 0831
 • mistikova@vpskk.sk

Oddelenie PaCS – kancelária:

 

 

 

Sekretariát:

 

Referent pre verejné obstarávanie a prevádzkové činnosti:

Referent pre odpadové hospodárstvo a životné prostredie:

 • Ing. Matúš Madeja
 • +421 52 468 0835
 • +421 948 988 535
 • madeja@vpskk.sk

Mzdová učtáreň, personalistika:

Všeobecná učtáreň, (úhrady fa, upomienky):

 

Údržba Verejného osvetlenia :

Pokladňa, polep plagátov, predaj :

Kontakty

Kontakty:

VRÁTNICA: 

PORUCHY A HAVÁRIE:

+421 52 468 0821

Riaditeľ: 

Ing. Miroslav Škvarek, MPH,
+421 52 468 0832

Oddelenie dopravy a TKO

DISPEČING - odvoz odpadov a pristavenie VOK: 
Iveta Mištíková
+421 52 468 08 31
 
Mgr. Ladislav Jendrejčák - ved. odd.
+421 52 468 0831
+421 905 858 514

Pohrebné služby, PIETA Kežmarok
non-stop služba:

+421 905 247 466   
+421 905 247 101
 
Ľubomír Čuban - ved. odd. 
+421 52 452 2464
+421 915 697 177

Údržba verejného osvetlenia: 

+421 918 637 696
 

ZBERNÝ DVOR:

Pondelok – Piatok :  8.00 - 16.00 
Sobota                     :  8.00 - 14.00 
 
Zberný dvor zatvorený
 

ŠPORTOVISKÁ  !!!

Od 15.10.2020 z dôvodu rozhodnutia Vlády SR a ÚVZ zatvorené do odvolania. 

 

Natur-pack

Natur - pack

Sociálne siete

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Partnerstvá a granty

Kontakty

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok,
Polná 1493/1, 060 01 Kežmarok

Vrátnica (non-stop) PORUCHY A HAVÁRIE:
+421 52 468 0821