Verejnoprospešné služby
Mesta Kežmarok

Zamestnanci

Riaditeľ:

Oddelenie ekonomiky a správy majetku

 • Ing. Jiří Ruml - vedúci OEaSM 
 • +421 52 468 0835
 • ruml@vpskk.sk

Oddelenie technických činností a separovaného zberu, dopravy a TKO 

 • Ing. Pavol Fejerčák vedúci OTČaSZ
 • +421 52 468 0830
 • +421 948 237 271
 • fejercak@vpskk.sk

Dispečér dopravy a zvozu TKO

 • kontaktovať v prípade požiadavky  pre pristavenie VOK, odvoz TKO
 • Iveta Mištíková
 • +421 52 468 0831
 • mistikova@vpskk.sk

Oddelenie správy športovísk

Oddelenie údržby mestských komunikácií

 


Oddelenie PaCS – kancelária:

 

 

 

Sekretariát:

 

Referent pre verejné obstarávanie a prevádzkové činnosti:

Referent pre odpadové hospodárstvo a životné prostredie:

Mzdová učtáreň, personalistika:

Všeobecná učtáreň, (úhrady fa, upomienky):

 

Údržba Verejného osvetlenia :

Pokladňa, polep plagátov, predaj :

 • Zuzana Polomčáková
 • +421 52 468 0836
 • +421 940 982 665
 • vpskk@vpskk.sk

Kontakty

Kontakty:

 

VRÁTNICA: 

PORUCHY A HAVÁRIE:

+421 52 468 0821

Riaditeľ: 

Ing. Peter Gaži
+421 52 468 0832
 

Oddelenie dopravy

a TKO

DISPEČING - odvoz odpadov a pristavenie VOK: 
Iveta Mištíková
+421 52 468 08 31
+421 905 280 286
 
Ing. Pavol Fejerčák  - ved. odd.
+421 52 468 0830
+421 948 237 271
 

Zmena vývozu odpadu v mesiaci máj počas sviatkov:

TKO:

 z 1.mája (pondelok)sa vývoz TKO presunie na 2.mája (utorok)
 z 8.mája (pondelok) sa vývoz TKO presunie na 9.mája (utorok)

BIO odpad (tráva, lístie):

 z 1.mája (pondelok) sa vývoz BIO odpadu presunie na 3.mája (streda)
 z 8.mája (pondelok) sa vývoz BIO odpadu presunie na 10.mája (streda)
 

Pohrebné služby, PIETA Kežmarok
non-stop služba:

+421 911 362 953   
 
Ing. Soňa Brijová - ved. odd. 
+421 52 452 2464
+421 911 362 953
 

Údržba verejného osvetlenia: 

+421 918 637 696
 
 

ZBERNÝ DVOR:

Pondelok – Piatok :  8.00 - 16.30 
Sobota                     :  8.00 - 16.30 
 
 

ŠPORTOVISKÁ  !!!

V prevádzke podľa dohodnutého harmonogramu. 

 

 

Mesto Kežmarok

 

Natur-pack

Natur - pack

 

!

Sociálne siete

Partnerstvá a granty

Kontakty

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok,
Polná 1493/1, 060 01 Kežmarok

Vrátnica (6:00 - 17:00 hod)PORUCHY A HAVÁRIE:
+421 52 468 0821