Verejnoprospešné služby
Mesta Kežmarok

Technické vybavenie

Preprava

Renault Midlum

Renault Midlum

ETESIA

ETESIA kosačka

bremach

BREMACH, vyklapač

Pracovné stroje

avia plošina

Avia plošina MP 13

nissan plošina

Nissan plošina PNT 205 NH

Kubota
Kubota

samozberná kosačka so zdvihom zberného koša

krovinorezy

Krovinorezy

pila stihl

Píla STIHL, vyvetvovač

BOSCHUNG, malý zametací stroj

BOSCHUNG, malý zametací stroj

MAN, stláčacie vozidlo na zvoz biologického odpadu

Vozidlo na zvoz separovaného odpadu a biologického odpadu

príves nákladný NHS (štiepkovač dreva)

príves  NHS
(štiepkovač dreva)

BREMACH, polievacie vozidlo, vyklápač

BREMACH, polievacie vozidlo, vyklápač

IVECO TRAKKER, postrekové vozidlo, vyklápač

IVECO TRAKKER, postrekové vozidlo, vyklápač

IVECO, zametacie vozidlo

IVECO, zametacie vozidlo

MAN, ramenový nakladač

MAN, ramenový nakladač

traktor DEUTZ – FAHR

traktor DEUTZ – FAHR

KRAMER, teleskopický manipulátor

KRAMER, teleskopický manipulátor

MAN, stláčacie vozidlo na zvoz biologického odpadu

MAN, stláčacie vozidlo na zvoz biologického odpadu

Zberné nádoby

Kontajnery na SO – zvony

Kontajnery na SO – zvony

JCB CX3 - nakladačJCB CX3 - nakladač

Kramer 270 - nakladačKramer 270 - nakladač

Malý traktor Farmtrac

Malý traktor Farmtrac

Traktor Z_6245Traktor Z_6245

Traktor Z_7011Traktor Z_7011

MAN vyklapač

MAN vyklapač

Škoda 706 - sypač

Škoda 7006 - sypač 

stroje na zimnú údržbu

stroje na zimnú údržbu 

Mercedes stláčacie vozidlo na TKOMercedes stláčacie vozidlo na TKO

Renault stláčacie vozidlo na TKORenault stláčacie vozidlo na TKO

Scania ramenový nakladač

    Scania ramenový nakladač

Scania stláčacie vozidlo na TKO

   Scania stláčacie vozidlo na TKO

Informácie

Kontakty:

 

VRÁTNICA: 

PORUCHY A HAVÁRIE:

+421 52 468 0821

Riaditeľ: 

Mgr. Ladislav Petrek
+421 52 468 08 32

 

Oddelenie dopravy

a TKO

DISPEČING - odvoz odpadov a pristavenie VOK: 
Iveta Mištíková
+421 52 468 08 31
+421 905 280 286
 
Ing. Marián Valenčík  - ved. odd.
+421 52 468 0830
+421 948 294 824
 
 

Pohrebné služby, PIETA Kežmarok
non-stop služba:

+421 911 362 953   
 
Ing. Soňa Brijová - ved. odd. 
+421 52 452 2464
+421 911 362 953
 

Údržba verejného osvetlenia: 

+421 918 637 696
 
 

ZBERNÝ DVOR:

Pondelok – Piatok :  8.00 - 16.30 
Sobota                     :  8.00 - 16.30 
 
 

ŠPORTOVISKÁ  !!!

V prevádzke podľa dohodnutého harmonogramu. 

 

 

Mesto Kežmarok

 

 

 

 

Natur-pack

Natur - pack

 

Názov projektu:

Modernizovanie vybavenia kultúrnych podujatí v meste Kežmarok

Poskytovateľ:Prešovský samosprávny kraj

Výzva:Výzva poslancov PSK

Program: 2 KULTÚRA

Podprogram: 2.1. KULTÚRA – kapitálové výdavky

Dátum podania žiadosti: 31.03.2023

Predpokladaná realizácia projektu: február 2023 – november 2023

Celkový rozpočet projektu: 6 000,00 EUR

Požadovaná dotácia:  5 000, EUR

výzva PSKvýzva PSK

logo PSK

Zhrnutie projektu:

Hlavným cieľom projektu je modernizácia vybavenia na konanie kultúrnych podujatí. Realizáciou projektu sa podporí modernizácia kultúrnych podujatí, skvalitnenie činnosti kultúrnych podujatí a obohatenie kultúrneho života obyvateľov, ale aj návštevníkov mesta Kežmarok. Výsledky projektu budú dostupné širokej verejnosti. V meste Kežmarok sa organizuje pre obyvateľov mesta Kežmarok a širokú verejnosť množstvo kultúrnych akcií. Jedným z hlavných technických prvkov podujatí je pódium, ktoré v súčasnosti nie je postačujúce. Z uvedeného dôvodu VPS žiada o dotáciu z rozpočtu PSK, ktorá by prispela k nákupu mobilného pódia, ktoré sa dá variabilne využívať v interiéri aj exteriéri pri podujatiach rôzneho zamerania. Jeho nákupom sa prispeje k modernizácii vybavenia, skvalitneniu činnosti jednotlivých podujatí a k obohateniu kultúrneho života obyvateľov, ale aj návštevníkov mesta Kežmarok.

„Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.“

Sociálne siete

Partnerstvá a granty

Kontakty

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok,
Polná 1493/1, 060 01 Kežmarok

Vrátnica (6:00 - 17:00 hod)PORUCHY A HAVÁRIE:
+421 52 468 0821