Verejnoprospešné služby
Mesta Kežmarok

Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_nakladanie-s-odpadmi/

 

Komunálny odpad

TKO - Tuhý komunálny odpad 

ul. Poľná 1, Kežmarok

 • zabezpečuje zber tuhého komunálneho odpadu z kuka nádob a maloobjemových kontajnerov od občanov a organizácií mesta
 • zber tuhého komunálneho odpadu od zmluvných partnerov
 • odvoz odpadu na skládky komunálnych odpadov
 • odvoz objemového odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch
 • prenájom a odvoz veľkoobjemových kontajnerov
 • likvidácia čiernych skládok
 • odpredaj zberných nádob kuka plechové 110 litr., plastové 120 a 240 litrové, MOK 1100 l

Stroje a technika (technické vybavenie strediska)

Preprava:

 • MAN ramenový nosič VOK (veľkoobjemových kontajnerov)
 • Scania ramenový nakladač VOK (veľkoobjemových kontajnerov)
 • Renault Premium – stláčacie vozidlo, zvoz TKO
 • Mercedes Benz – stláčacie vozidlo, zvoz TKO

Kontakt:

Ing. Eva Grotkovská – vedúca strediska

 • tel.: +421524680830, +421905494739
 • e-mail: grotkovska@vpskk.sk, mistikova@vpskk.sk

Informácie

Kontakty:

 

VRÁTNICA: 

PORUCHY A HAVÁRIE:

+421 52 468 0821

Riaditeľ: 

Ing. Peter Gaži
+421 52 468 0832

Oddelenie dopravy

a TKO

DISPEČING - odvoz odpadov a pristavenie VOK: 
Iveta Mištíková
+421 52 468 08 31
+421 905 280 286
 
Ing. Eva Grotkovská  - ved. odd.
+421 52 468 0830
+421 905 494 739

Pohrebné služby, PIETA Kežmarok
non-stop služba:

+421 911 362 953   
 
Ing. Soňa Brijová - ved. odd. 
+421 52 452 2464
+421 911 362 953

Údržba verejného osvetlenia: 

+421 918 637 696
 

ZBERNÝ DVOR:

Pondelok – Piatok :  8.00 - 16.00 
Sobota                     :  8.00 - 14.00 
 

ŠPORTOVISKÁ  !!!

V prevádzke podľa dohodnutého harmonogramu.  

 

Mesto Kežmarok

 

Natur-pack

Natur - pack

 

Otvorenie Letného kúpaliska

Tešíme sa na Vás už 1. júla o 10.00 hod. na otvorení!

Sociálne siete

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Partnerstvá a granty

Kontakty

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok,
Polná 1493/1, 060 01 Kežmarok

Vrátnica (6:00 - 17:00 hod)PORUCHY A HAVÁRIE:
+421 52 468 0821