Verejnoprospešné služby
Mesta Kežmarok

Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_nakladanie-s-odpadmi/

 

Komunálny odpad

TKO - Tuhý komunálny odpad 

ul. Poľná 1, Kežmarok

 • zabezpečuje zber tuhého komunálneho odpadu z kuka nádob a maloobjemových kontajnerov od občanov a organizácií mesta
 • zber tuhého komunálneho odpadu od zmluvných partnerov
 • odvoz odpadu na skládky komunálnych odpadov
 • odvoz objemového odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch
 • prenájom a odvoz veľkoobjemových kontajnerov
 • likvidácia čiernych skládok
 • odpredaj zberných nádob kuka plechové 110 litr., plastové 120 a 240 litrové, MOK 1100 l

Stroje a technika (technické vybavenie strediska)

Preprava:

 • MAN ramenový nosič VOK (veľkoobjemových kontajnerov)
 • Scania ramenový nakladač VOK (veľkoobjemových kontajnerov)
 • Renault Premium – stláčacie vozidlo, zvoz TKO
 • Mercedes Benz – stláčacie vozidlo, zvoz TKO

Kontakt:

Ing. Marián Valenčík – vedúci strediska

 • tel.: +421524680830, +421948294824
 • e-mail: valencik@vpskk.sk, mistikova@vpskk.sk

Partnerstvá a granty

Kontakty

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok,
Polná 1493/1, 060 01 Kežmarok

Vrátnica (6:00 - 17:00 hod)PORUCHY A HAVÁRIE:
+421 52 468 0821