Verejnoprospešné služby
Mesta Kežmarok

Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_nakladanie-s-odpadmi/

Komunálny odpad

TKO - Tuhý komunálny odpad 

ul. Poľná 1, Kežmarok

 • zabezpečuje zber tuhého komunálneho odpadu z kuka nádob a maloobjemových kontajnerov od občanov a organizácií mesta
 • zber tuhého komunálneho odpadu od zmluvných partnerov
 • odvoz odpadu na skládky komunálnych odpadov
 • odvoz objemového odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch
 • prenájom a odvoz veľkoobjemových kontajnerov
 • likvidácia čiernych skládok
 • odpredaj zberných nádob kuka plechové 110 litr., plastové 120 a 240 litrové, MOK 1100 l

Stroje a technika (technické vybavenie strediska)

Preprava:

 • MAN ramenový nosič VOK (veľkoobjemových kontajnerov)
 • Scania ramenový nakladač VOK (veľkoobjemových kontajnerov)
 • Renault Premium – stláčacie vozidlo, zvoz TKO
 • Mercedes Benz – stláčacie vozidlo, zvoz TKO

Kontakt:

Mgr. Ladislav Jendrejčák – vedúci strediska

 • tel.: +421524680831, +421905280286, +421905858514
 • e-mail: jendrejcak@vpskk.sk, mistikova@vpskk.sk

Informácie

Kontakty:

VRÁTNICA: 

PORUCHY A HAVÁRIE:

+421 52 468 0821

Riaditeľ: 

Ing. Miroslav Škvarek, MPH,
+421 52 468 0832

Oddelenie dopravy a TKO

DISPEČING - odvoz odpadov a pristavenie VOK: 
Iveta Mištíková
+421 52 468 08 31
 
Mgr. Ladislav Jendrejčák - ved. odd.
+421 52 468 0831
+421 905 858 514

Pohrebné služby, PIETA Kežmarok
non-stop služba:

+421 905 247 466   
+421 905 247 101
 
Ľubomír Čuban - ved. odd. 
+421 52 452 2464
+421 915 697 177

Údržba verejného osvetlenia: 

+421 918 637 696
 

ZBERNÝ DVOR:

Pondelok – Piatok :  8.00 - 16.00 
Sobota                     :  8.00 - 14.00 
 
Zberný dvor zatvorený
 

ŠPORTOVISKÁ  !!!

Od 15.10.2020 z dôvodu rozhodnutia Vlády SR a ÚVZ zatvorené do odvolania. 

 

Natur-pack

Natur - pack

Sociálne siete

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Partnerstvá a granty

Kontakty

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok,
Polná 1493/1, 060 01 Kežmarok

Vrátnica (non-stop) PORUCHY A HAVÁRIE:
+421 52 468 0821