Verejnoprospešné služby
Mesta Kežmarok

Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_nakladanie-s-odpadmi/

 

Komunálny odpad

TKO - Tuhý komunálny odpad 

ul. Poľná 1, Kežmarok

 • zabezpečuje zber tuhého komunálneho odpadu z kuka nádob a maloobjemových kontajnerov od občanov a organizácií mesta
 • zber tuhého komunálneho odpadu od zmluvných partnerov
 • odvoz odpadu na skládky komunálnych odpadov
 • odvoz objemového odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch
 • prenájom a odvoz veľkoobjemových kontajnerov
 • likvidácia čiernych skládok
 • odpredaj zberných nádob kuka plechové 110 litr., plastové 120 a 240 litrové, MOK 1100 l

Stroje a technika (technické vybavenie strediska)

Preprava:

 • MAN ramenový nosič VOK (veľkoobjemových kontajnerov)
 • Scania ramenový nakladač VOK (veľkoobjemových kontajnerov)
 • Renault Premium – stláčacie vozidlo, zvoz TKO
 • Mercedes Benz – stláčacie vozidlo, zvoz TKO

Kontakt:

Ing. Pavol Fejerčák – vedúci strediska

 • tel.: +421524680830, +421948237271
 • e-mail: fejercak@vpskk.sk, mistikova@vpskk.sk

Informácie

Kontakty:

 

VRÁTNICA: 

PORUCHY A HAVÁRIE:

+421 52 468 0821

Riaditeľ: 

Ing. Peter Gaži
+421 52 468 0832
 

Oddelenie dopravy

a TKO

DISPEČING - odvoz odpadov a pristavenie VOK: 
Iveta Mištíková
+421 52 468 08 31
+421 905 280 286
 
Ing. Pavol Fejerčák  - ved. odd.
+421 52 468 0830
+421 948 237 271
 

Zmena vývozu odpadu v mesiaci máj počas sviatkov:

TKO:

 z 1.mája (pondelok)sa vývoz TKO presunie na 2.mája (utorok)
 z 8.mája (pondelok) sa vývoz TKO presunie na 9.mája (utorok)

BIO odpad (tráva, lístie):

 z 1.mája (pondelok) sa vývoz BIO odpadu presunie na 3.mája (streda)
 z 8.mája (pondelok) sa vývoz BIO odpadu presunie na 10.mája (streda)
 

Pohrebné služby, PIETA Kežmarok
non-stop služba:

+421 911 362 953   
 
Ing. Soňa Brijová - ved. odd. 
+421 52 452 2464
+421 911 362 953
 

Údržba verejného osvetlenia: 

+421 918 637 696
 
 

ZBERNÝ DVOR:

Pondelok – Piatok :  8.00 - 16.30 
Sobota                     :  8.00 - 16.30 
 
 

ŠPORTOVISKÁ  !!!

V prevádzke podľa dohodnutého harmonogramu. 

 

 

Mesto Kežmarok

 

Natur-pack

Natur - pack

 

!

Sociálne siete

Partnerstvá a granty

Kontakty

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok,
Polná 1493/1, 060 01 Kežmarok

Vrátnica (6:00 - 17:00 hod)PORUCHY A HAVÁRIE:
+421 52 468 0821