Verejnoprospešné služby
Mesta Kežmarok

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15. 6. 2021

Zmluva o Elektronickej službe Business24

35/2021

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

14. 6. 2021

Rámcová zmluva

34/2021

Neuvedené

Kofola a.s

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

11. 6. 2021

Dohoda o ukončení zmluvy č.14/2019/OM

33/2021

54,00 EUR

Mestské kultúrne stredisko

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

11. 6. 2021

Zmluva o dielo na dodanie tovaru a jeho odbornej inštalácie

32/2021

16 550,10 EUR

RECO Computer s.r.o.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

2. 6. 2021

Nájomná zmluva č. 2/2021/FO/ŠPORT

31/2021

17,00 EUR

Tibor Friedman

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

31. 5. 2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 0004223

30/2021

1 400,00 EUR

O2 Slovakia, s.r.o.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

28. 5. 2021

Nájomná zmluva č. 1/2021/FO/ŠPORT

29/2021

17,00 EUR

František Tomčák

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

28. 5. 2021

Zmluva o lízingu hnuteľných vecí č. LZC/21/10443

28/2021

18 478,80 EUR

VÚB Leasing, a.s.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

26. 5. 2021

Rámcová zmluva

27/2021

108,00 EUR

Brantner Poprad, s.r.o.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

20. 5. 2021

Rámcová kúpna zmluva

26/2021

Neuvedené

Greentech Slovakia s.r.o.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

10. 5. 2021

Nájomná zmluva č. 6/2021/PO/ŠPORT

25/2021

3,50 EUR

S-dance

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

10. 5. 2021

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

Dodatok č. 1 k zmluve 6/2017

480,00 EUR

Pavol Mikulášik - Empire

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

5. 5. 2021

Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplatného mýta

24/2021

Neuvedené

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

5. 5. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb na zber a prepravu triedeného odpadu

23/2021

Neuvedené

Marián Mrva - ALMMA

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

29. 4. 2021

Rámcová kúpna zmluva

22/2021

Neuvedené

Servis Plus, s.r.o.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

22. 4. 2021

Zmluva o lízingu hnuteľných vecí

21/2021

5 988,00 EUR päťtisícdeväťstoosemdesiatosem

VÚB Leasing, a.s.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

22. 4. 2021

Zmluva o lízingu hnuteľných vecí

20/2021

8 340,00 EUR osemtisíctristoštyridsať

VÚB Leasing, a.s.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

20. 4. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb na zber a prepravu triedeného odpadu

19/2021

Neuvedené

B5 CENTRUM s.r.o.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

14. 4. 2021

Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplatného mýta

18/2021

Neuvedené

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

14. 4. 2021

Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplatného mýta

17/2021

Neuvedené

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

9. 4. 2021

Zmluva o poradenských a konzultačných službách

16/2021

5 000,00 EUR

TEMEO s.r.o.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

30. 3. 2021

Kúpna zmluva

15/2021

Neuvedené

WASTE GROUP ENERGY s.r.o.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

30. 3. 2021

Zmluva o zabezpečení systému financovania triedeného odpadu

14/2021

117 814,86 EUR

NATUR-PACK, a.s.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

24. 3. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb na zber a prepravu triedeného odpadu

13/2021

Neuvedené

Pavel Kožuško, VŠEDOM

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

17. 3. 2021

Nájomná zmluva č. 5/2021/PO/ŠPORT

12/2021

333,34 EUR

Jaroslav Zavacký

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 76-100 z 139

Partnerstvá a granty

Kontakty

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok,
Polná 1493/1, 060 01 Kežmarok

Vrátnica (6:00 - 17:00 hod)PORUCHY A HAVÁRIE:
+421 52 468 0821