Verejnoprospešné služby
Mesta Kežmarok

Kontakty

Sídlo organizácie:

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
Poľná 1
060 01 Kežmarok
 

Prevádzky:

  • Zimný štadión,  Kežmarok , Trhovište 860/4
  • Futbalový štadión 1, Kežmarok , Trhovište 748/2
  • Futbalový štadión 2 , Tvarožnianska 990/3
  • Športová hala Vlada Janečka, Kežmarok , Nižná brána 2250/19
  • Letné kúpalisko, Kežmarok, Biela voda 2A
  • Pohrebné a cintorínske služby - Pieta Kežmarok,     Kežmarok, Jakuba Kraya 2411/20
Informácie:
IČO: 42234891
DIČ: 2023473045
IČ DPH: SK2023473045
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK84 0900 0000 0051 8025 2645
 

Kontakt:

Vrátnica (non-stop)
PORUCHY A HAVÁRIE:
tel.č.: +421 52 468 0821

Partnerstvá a granty

Kontakty

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok,
Polná 1493/1, 060 01 Kežmarok

Vrátnica (6:00 - 17:00 hod)PORUCHY A HAVÁRIE:
+421 52 468 0821