Verejnoprospešné služby
Mesta Kežmarok

Kontakty

Sídlo organizácie:

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
Poľná 1
060 01 Kežmarok
 

Prevádzky:

  • Zimný štadión,  Kežmarok , Trhovište 860/4
  • Futbalový štadión 1, Kežmarok , Trhovište 748/2
  • Futbalový štadión 2 , Tvarožnianska 990/3
  • Športová hala Vlada Janečka, Kežmarok , Nižná brána 2250/19
  • Letné kúpalisko, Kežmarok, Biela voda 2A
  • Pohrebné a cintorínske služby - Pieta Kežmarok,     Kežmarok, Jakuba Kraya 2411/20
Informácie:
IČO: 42234891
DIČ: 2023473045
IČ DPH: SK2023473045
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK84 0900 0000 0051 8025 2645
 

Kontakt:

Vrátnica (non-stop)
PORUCHY A HAVÁRIE:
tel.č.: +421 52 468 0821

Kontakty

Kontakty:

 

VRÁTNICA: 

PORUCHY A HAVÁRIE:

+421 52 468 0821

Riaditeľ: 

Ing. Peter Gaži
+421 52 468 0832

Oddelenie dopravy

a TKO

DISPEČING - odvoz odpadov a pristavenie VOK: 
Iveta Mištíková
+421 52 468 08 31
+421 905 280 286
 
Ing. Eva Grotkovská  - ved. odd.
+421 52 468 0830
+421 905 494 739

Pohrebné služby, PIETA Kežmarok
non-stop služba:

+421 911 362 953   
 
Ing. Soňa Brijová - ved. odd. 
+421 52 452 2464
+421 911 362 953

Údržba verejného osvetlenia: 

+421 918 637 696
 

ZBERNÝ DVOR:

Pondelok – Piatok :  8.00 - 16.00 
Sobota                     :  8.00 - 14.00 
 

ŠPORTOVISKÁ  !!!

V prevádzke podľa dohodnutého harmonogramu.  

 

Mesto Kežmarok

 

Natur-pack

Natur - pack

 

Otvorenie Letného kúpaliska

Tešíme sa na Vás už 1. júla o 10.00 hod. na otvorení!

Sociálne siete

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Partnerstvá a granty

Kontakty

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok,
Polná 1493/1, 060 01 Kežmarok

Vrátnica (6:00 - 17:00 hod)PORUCHY A HAVÁRIE:
+421 52 468 0821