Verejnoprospešné služby
Mesta Kežmarok

Kontakty

Sídlo organizácie:

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
Poľná 1
060 01 Kežmarok
 

Prevádzky:

  • Zimný štadión,  Kežmarok , Trhovište 860/2
  • Futbalový štadión 1, Kežmarok , Trhovište 748/4
  • Futbalový štadión 2 , Tvarožnianska 990/3
  • Športová hala Vlada Janečka, Kežmarok , Nižná brána 2250/19
  • Letné kúpalisko, Kežmarok, Biela voda 2A
  • Pohrebné a cintorínske služby - Pieta Kežmarok,     Kežmarok, Jakuba Kraya 2411/20
Informácie:
IČO: 42234891
DIČ: 2023473045
IČ DPH: SK2023473045
Banka: UniCreditBank
Číslo účtu: 1165471024/1111
IBAN: SK16 1111 0000 0011 6547 1024
 

Kontakt:

Vrátnica (non-stop)
PORUCHY A HAVÁRIE:
tel.č.: +421 52 468 0821

Kontakty

Kontakty:

 

VRÁTNICA: 

PORUCHY A HAVÁRIE:

+421 52 468 0821

Riaditeľ: 

Ing. Miroslav Škvarek, MPH,
+421 52 468 0832

Oddelenie dopravy

a TKO

DISPEČING - odvoz odpadov a pristavenie VOK: 
Iveta Mištíková
+421 52 468 08 31
+421 905 280 286
 
Ing. Eva Grotkovská  - ved. odd.
+421 52 468 0830
+421 905 494 739

Pohrebné služby, PIETA Kežmarok
non-stop služba:

+421 905 247 466   
+421 905 247 101
 
Ľubomír Čuban - ved. odd. 
+421 52 452 2464
+421 915 697 177

Údržba verejného osvetlenia: 

+421 918 637 696
 

ZBERNÝ DVOR:

Pondelok – Piatok :  8.00 - 16.00 
Sobota                     :  8.00 - 14.00 
Oznámenie o otvorení
zberného dvora 
Otvorenie zberného dvora
 
 

ŠPORTOVISKÁ  !!!

Od 15.10.2020 z dôvodu rozhodnutia Vlády SR a ÚVZ zatvorené do odvolania. 

 

Mesto Kežmarok

Natur-pack

Natur - pack

 

Otvorenie Letného kúpaliska

Tešíme sa na Vás už 1. júla o 10.00 hod. na otvorení!

Sociálne siete

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO 4

Partnerstvá a granty

Kontakty

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok,
Polná 1493/1, 060 01 Kežmarok

Vrátnica (non-stop) PORUCHY A HAVÁRIE:
+421 52 468 0821