Verejnoprospešné služby
Mesta Kežmarok

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11. 1. 2022

Nájomná zmluva č. 3/2022/PO/ŠPORT

3/2022

40,00 EUR

Mestský športový klub Kežmarok

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

10. 1. 2022

Nájomná zmluva č. 2/2022/PO/ŠPORT

2/2022

5,50 EUR

Škola umeleckého priemyslu

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

31. 12. 2021

Kolektívna zmluva

1/2022

Neuvedené

Základná organizácia Odborového zväzu KOVO

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

30. 12. 2021

Zmluva o lízingu hnuteľných vecí č. LZC/21/10951

79/2021

17 998,00 EUR

VÚB Leasing, a.s.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

30. 12. 2021

Zmluva o lízingu hnuteľných vecí č. LZC/21/10950

78/2021

17 998,00 EUR

VÚB Leasing, a.s.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

22. 12. 2021

Zmluva o výpožičke

77/2021

Neuvedené

Mesto Spišská Belá

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

16. 12. 2021

Dohoda č.21/46/012/19

76/2021

Neuvedené

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

8. 12. 2021

Nájomná zmluva č. 1/2022/PO/ŠPORT

75/2021

8,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

7. 12. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb na zber a prepravu triedeného odpadu

74/2021

Neuvedené

ANDAN Kvetinárstvo s.r.o.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

3. 12. 2021

Zmluva o zverení majetku do správy č. 313/2021

73/2021

135 257,35 EUR

Mesto Kežmarok

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

26. 11. 2021

Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplatného mýta

72/2021

Neuvedené

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

23. 11. 2021

Dohoda č.21/46/010/17

71/2021

Neuvedené

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

19. 11. 2021

Nájomná zmluva č. 14/2021/PO/ŠPORT

70/2021

120,00 EUR

Mestský hokejový klub o.z. Kežmarok

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

19. 11. 2021

Nájomná zmluva č. 13/2021/PO/ŠPORT

69/2021

120,00 EUR

Hokejový klub mládeže Kežmarok o.z.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

18. 11. 2021

Zmluva o pristúpení k záväzku č. 11/11/2021

68/2021

195 597,91 EUR

BFF Central Europe s.r.o.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

18. 11. 2021

Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplatného mýta

67/2021

50,00 EUR

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

16. 11. 2021

Nájomná zmluva č. 12/2021/PO/ŠPORT

66/2021

20,00 EUR

Základná škola s materskou školou

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

29. 10. 2021

Zmluva na vykonávanie servisných prehliadok a prevádzkovania predajných automatov vo vlastníctve

65/2021

Neuvedené

KÁVOMATY, s.r.o.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

29. 10. 2021

Zmluva o výpožičke

64/2021

Neuvedené

KÁVOMATY, s.r.o.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

27. 10. 2021

Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplatného mýta

63/2021

50,00 EUR

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

27. 10. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb na zber a prepravu triedeného odpadu

62/2021

10,00 EUR

CCC Slovakia, s.r.o.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

26. 10. 2021

Zmluva o predaji reklamnej plochy

61/2021

160,00 EUR

CORA GEO, s.r.o.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

15. 10. 2021

Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. 59/2017

Dodatok č. 2 k Zmluve 59/2017ko

165,41 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

30. 9. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb na zber a prepravu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu

60/2021

1,50 EUR

Stredná odborná škola

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

28. 9. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Dodatok č.1 k Zmluve 32/2021

Neuvedené

RECO Computer s.r.o.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 139

Partnerstvá a granty

Kontakty

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok,
Polná 1493/1, 060 01 Kežmarok

Vrátnica (6:00 - 17:00 hod)PORUCHY A HAVÁRIE:
+421 52 468 0821