Verejnoprospešné služby
Mesta Kežmarok

Letné kúpalisko v meste Kežmarok

Otvorenie  Letného kúpaliska v Kežmarku 30.06.2023

Otvorenie Letného kúpaliska 

Oznamujeme občanom, že všetky informácie o Letnom kúpalisku Vám budú poskytnuté

na tel. čísle 0940 504 901 

    

Areál letného kúpaliska tvorí:

  • Veľký bazén – plocha bazéna je 628,5 m2, hĺbka je 1,4 metra, teplota vody od 20 ⁰C do 28 ⁰C
  • Detský bazén – plocha bazéna je 36 m2, hĺbka je 0,4 m, teplota vody je 35 ⁰C
  • Detské ihrisko

Kúpalisko v roku 2017 prešlo rekonštrukciou a je opäť v prevádzke po 12 rokoch. V areáli kúpaliska sú sprchy, sociálne zariadenia, plastové lehátka a kovové odkladacie skrinky. Počas prevádzky je otvorený bufet. Prevádzka kúpaliska je v mesiacoch júl a august.

Do ďalšieho obdobia by bolo vhodné a potrebné zabezpečiť šatne na prezlečenie návštevníkov a zvýšiť aj kapacitu spŕch. Potrebné je taktiež zvýšiť kapacitu prívodu elektrickej energie.

 

Informácie

Kontakty:

 

VRÁTNICA: 

PORUCHY A HAVÁRIE:

+421 52 468 0821

Riaditeľ: 

 
 
 
 

Oddelenie dopravy

a TKO

DISPEČING - odvoz odpadov a pristavenie VOK: 
Iveta Mištíková
+421 52 468 08 31
+421 905 280 286
 
Ing. Pavol Fejerčák  - ved. odd.
+421 52 468 0830
+421 948 237 271
 

Pohrebné služby, PIETA Kežmarok
non-stop služba:

+421 911 362 953   
 
Ing. Soňa Brijová - ved. odd. 
+421 52 452 2464
+421 911 362 953
 

Údržba verejného osvetlenia: 

+421 918 637 696
 
 

ZBERNÝ DVOR:

Pondelok – Piatok :  8.00 - 16.30 
Sobota                     :  8.00 - 16.30 
 
 

ŠPORTOVISKÁ  !!!

V prevádzke podľa dohodnutého harmonogramu. 

 

 

Mesto Kežmarok

 

Natur-pack

Natur - pack

 

!

Sociálne siete

Partnerstvá a granty

Kontakty

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok,
Polná 1493/1, 060 01 Kežmarok

Vrátnica (6:00 - 17:00 hod)PORUCHY A HAVÁRIE:
+421 52 468 0821