Verejnoprospešné služby
Mesta Kežmarok

Zmluvy, faktúry, objednávky do 09/2020

Objednávky

Vyvesené: 24. 9. 2020 Dátum zvesenia: 9. 10. 2020
Vyvesené: 24. 9. 2020 Dátum zvesenia: 9. 10. 2020
Vyvesené: 21. 9. 2020 Dátum zvesenia: 6. 10. 2020
Vyvesené: 24. 8. 2020 Dátum zvesenia: 8. 9. 2020
Vyvesené: 20. 8. 2020 Dátum zvesenia: 4. 9. 2020
Vyvesené: 20. 8. 2020 Dátum zvesenia: 4. 9. 2020
Vyvesené: 19. 8. 2020 Dátum zvesenia: 3. 9. 2020
Vyvesené: 13. 8. 2020 Dátum zvesenia: 28. 8. 2020
Vyvesené: 6. 8. 2020 Dátum zvesenia: 21. 8. 2020
Vyvesené: 6. 8. 2020 Dátum zvesenia: 21. 8. 2020
Vyvesené: 5. 8. 2020 Dátum zvesenia: 20. 8. 2020
Vyvesené: 5. 8. 2020 Dátum zvesenia: 20. 8. 2020
Vyvesené: 5. 8. 2020 Dátum zvesenia: 20. 8. 2020
Vyvesené: 24. 7. 2020 Dátum zvesenia: 8. 8. 2020
Vyvesené: 16. 7. 2020 Dátum zvesenia: 31. 7. 2020
Vyvesené: 10. 7. 2020 Dátum zvesenia: 25. 7. 2020
Vyvesené: 10. 7. 2020 Dátum zvesenia: 25. 7. 2020
Vyvesené: 10. 7. 2020 Dátum zvesenia: 25. 7. 2020
Vyvesené: 8. 7. 2020 Dátum zvesenia: 23. 7. 2020
Vyvesené: 2. 7. 2020 Dátum zvesenia: 17. 7. 2020
Vyvesené: 1. 7. 2020 Dátum zvesenia: 16. 7. 2020
Vyvesené: 30. 6. 2020 Dátum zvesenia: 15. 7. 2020
Vyvesené: 29. 6. 2020 Dátum zvesenia: 14. 7. 2020
Vyvesené: 22. 6. 2020 Dátum zvesenia: 7. 7. 2020
Vyvesené: 17. 6. 2020 Dátum zvesenia: 2. 7. 2020
Vyvesené: 15. 6. 2020 Dátum zvesenia: 30. 6. 2020
Vyvesené: 8. 6. 2020 Dátum zvesenia: 23. 6. 2020
Vyvesené: 2. 6. 2020 Dátum zvesenia: 17. 6. 2020
Vyvesené: 2. 6. 2020 Dátum zvesenia: 17. 6. 2020
Vyvesené: 29. 5. 2020 Dátum zvesenia: 13. 6. 2020
Vyvesené: 28. 5. 2020 Dátum zvesenia: 12. 6. 2020
Vyvesené: 20. 5. 2020 Dátum zvesenia: 4. 6. 2020
Vyvesené: 13. 5. 2020 Dátum zvesenia: 28. 5. 2020
Vyvesené: 13. 5. 2020 Dátum zvesenia: 28. 5. 2020
Vyvesené: 7. 5. 2020 Dátum zvesenia: 22. 5. 2020
Vyvesené: 6. 5. 2020 Dátum zvesenia: 21. 5. 2020
Vyvesené: 28. 4. 2020 Dátum zvesenia: 13. 5. 2020
Vyvesené: 23. 4. 2020 Dátum zvesenia: 8. 5. 2020
Vyvesené: 21. 4. 2020 Dátum zvesenia: 6. 5. 2020
Vyvesené: 17. 4. 2020 Dátum zvesenia: 2. 5. 2020
Vyvesené: 17. 4. 2020 Dátum zvesenia: 2. 5. 2020
Vyvesené: 15. 4. 2020 Dátum zvesenia: 30. 4. 2020
Vyvesené: 15. 4. 2020 Dátum zvesenia: 30. 4. 2020
Vyvesené: 9. 4. 2020 Dátum zvesenia: 24. 4. 2020
Vyvesené: 8. 4. 2020 Dátum zvesenia: 23. 4. 2020
Vyvesené: 8. 4. 2020 Dátum zvesenia: 23. 4. 2020
Vyvesené: 31. 3. 2020 Dátum zvesenia: 15. 4. 2020
Vyvesené: 30. 3. 2020 Dátum zvesenia: 14. 4. 2020
Vyvesené: 30. 3. 2020 Dátum zvesenia: 14. 4. 2020
Vyvesené: 20. 3. 2020 Dátum zvesenia: 4. 4. 2020
Vyvesené: 20. 3. 2020 Dátum zvesenia: 4. 4. 2020
Vyvesené: 17. 3. 2020 Dátum zvesenia: 1. 4. 2020
Vyvesené: 13. 3. 2020 Dátum zvesenia: 28. 3. 2020
Vyvesené: 12. 3. 2020 Dátum zvesenia: 27. 3. 2020
Vyvesené: 11. 3. 2020 Dátum zvesenia: 26. 3. 2020
Vyvesené: 10. 3. 2020 Dátum zvesenia: 25. 3. 2020
Vyvesené: 9. 3. 2020 Dátum zvesenia: 24. 3. 2020
Vyvesené: 26. 2. 2020 Dátum zvesenia: 12. 3. 2020
Vyvesené: 20. 2. 2020 Dátum zvesenia: 6. 3. 2020
Vyvesené: 20. 2. 2020 Dátum zvesenia: 6. 3. 2020
Vyvesené: 6. 2. 2020 Dátum zvesenia: 21. 2. 2020
Vyvesené: 30. 1. 2020 Dátum zvesenia: 14. 2. 2020
Vyvesené: 29. 1. 2020 Dátum zvesenia: 13. 2. 2020
Vyvesené: 28. 1. 2020 Dátum zvesenia: 12. 2. 2020
Vyvesené: 27. 1. 2020 Dátum zvesenia: 11. 2. 2020
Vyvesené: 23. 1. 2020 Dátum zvesenia: 7. 2. 2020
Vyvesené: 20. 1. 2020 Dátum zvesenia: 4. 2. 2020
Vyvesené: 15. 1. 2020 Dátum zvesenia: 30. 1. 2020
Vyvesené: 15. 1. 2020 Dátum zvesenia: 30. 1. 2020
Vyvesené: 15. 1. 2020 Dátum zvesenia: 30. 1. 2020
Vyvesené: 15. 1. 2020 Dátum zvesenia: 30. 1. 2020
Vyvesené: 15. 1. 2020 Dátum zvesenia: 30. 1. 2020
Vyvesené: 15. 1. 2020 Dátum zvesenia: 30. 1. 2020
Vyvesené: 15. 1. 2020 Dátum zvesenia: 30. 1. 2020
Vyvesené: 15. 1. 2020 Dátum zvesenia: 30. 1. 2020
Vyvesené: 15. 1. 2020 Dátum zvesenia: 30. 1. 2020
Vyvesené: 15. 1. 2020 Dátum zvesenia: 30. 1. 2020
Vyvesené: 15. 1. 2020 Dátum zvesenia: 30. 1. 2020
Vyvesené: 15. 1. 2020 Dátum zvesenia: 30. 1. 2020
Vyvesené: 15. 1. 2020 Dátum zvesenia: 30. 1. 2020
Vyvesené: 15. 1. 2020 Dátum zvesenia: 30. 1. 2020
Vyvesené: 15. 1. 2020 Dátum zvesenia: 30. 1. 2020
Vyvesené: 15. 1. 2020 Dátum zvesenia: 30. 1. 2020
Vyvesené: 15. 1. 2020 Dátum zvesenia: 30. 1. 2020
Vyvesené: 15. 1. 2020 Dátum zvesenia: 30. 1. 2020
Vyvesené: 15. 1. 2020 Dátum zvesenia: 30. 1. 2020
Vyvesené: 15. 1. 2020 Dátum zvesenia: 30. 1. 2020
Vyvesené: 15. 1. 2020 Dátum zvesenia: 30. 1. 2020
Vyvesené: 15. 1. 2020 Dátum zvesenia: 30. 1. 2020
Vyvesené: 15. 1. 2020 Dátum zvesenia: 30. 1. 2020
Vyvesené: 15. 1. 2020 Dátum zvesenia: 30. 1. 2020
Vyvesené: 15. 1. 2020 Dátum zvesenia: 30. 1. 2020
Vyvesené: 13. 1. 2020 Dátum zvesenia: 28. 1. 2020
Vyvesené: 19. 12. 2019 Dátum zvesenia: 3. 1. 2020
Vyvesené: 5. 12. 2019 Dátum zvesenia: 20. 12. 2019
Vyvesené: 4. 12. 2019 Dátum zvesenia: 19. 12. 2019
Vyvesené: 29. 11. 2019 Dátum zvesenia: 14. 12. 2019
Vyvesené: 22. 11. 2019 Dátum zvesenia: 7. 12. 2019
Vyvesené: 15. 11. 2019 Dátum zvesenia: 30. 11. 2019
Vyvesené: 11. 11. 2019 Dátum zvesenia: 26. 11. 2019
Vyvesené: 11. 11. 2019 Dátum zvesenia: 26. 11. 2019
Vyvesené: 6. 11. 2019 Dátum zvesenia: 21. 11. 2019
Vyvesené: 5. 11. 2019 Dátum zvesenia: 20. 11. 2019
Vyvesené: 25. 10. 2019 Dátum zvesenia: 8. 11. 2019
Vyvesené: 16. 10. 2019 Dátum zvesenia: 30. 10. 2019
Vyvesené: 16. 10. 2019 Dátum zvesenia: 30. 10. 2019
Vyvesené: 15. 10. 2019 Dátum zvesenia: 29. 10. 2019
Vyvesené: 14. 10. 2019 Dátum zvesenia: 28. 10. 2019
Vyvesené: 14. 10. 2019 Dátum zvesenia: 28. 10. 2019
Vyvesené: 11. 10. 2019 Dátum zvesenia: 26. 10. 2019
Vyvesené: 10. 10. 2019 Dátum zvesenia: 25. 10. 2019
Vyvesené: 8. 10. 2019 Dátum zvesenia: 23. 10. 2019
Vyvesené: 2. 10. 2019 Dátum zvesenia: 17. 10. 2019
Vyvesené: 27. 9. 2019 Dátum zvesenia: 12. 10. 2019
Vyvesené: 16. 9. 2019 Dátum zvesenia: 1. 10. 2019
Vyvesené: 10. 9. 2019 Dátum zvesenia: 25. 9. 2019
Vyvesené: 22. 8. 2019 Dátum zvesenia: 6. 9. 2019
Vyvesené: 22. 8. 2019 Dátum zvesenia: 6. 9. 2019
Vyvesené: 14. 8. 2019 Dátum zvesenia: 29. 8. 2019
Vyvesené: 14. 8. 2019 Dátum zvesenia: 29. 8. 2019
Vyvesené: 14. 8. 2019 Dátum zvesenia: 29. 8. 2019
Vyvesené: 12. 8. 2019 Dátum zvesenia: 27. 8. 2019
Vyvesené: 7. 8. 2019 Dátum zvesenia: 22. 8. 2019
Vyvesené: 7. 8. 2019 Dátum zvesenia: 22. 8. 2019
Vyvesené: 26. 7. 2019 Dátum zvesenia: 10. 8. 2019
Vyvesené: 24. 7. 2019 Dátum zvesenia: 8. 8. 2019
Vyvesené: 22. 7. 2019 Dátum zvesenia: 6. 8. 2019
Vyvesené: 9. 7. 2019 Dátum zvesenia: 24. 7. 2019
Vyvesené: 9. 7. 2019 Dátum zvesenia: 24. 7. 2019
Vyvesené: 8. 7. 2019 Dátum zvesenia: 23. 7. 2019
Vyvesené: 2. 7. 2019 Dátum zvesenia: 17. 7. 2019
Vyvesené: 2. 7. 2019 Dátum zvesenia: 17. 7. 2019
Vyvesené: 28. 6. 2019 Dátum zvesenia: 13. 7. 2019
Vyvesené: 26. 6. 2019 Dátum zvesenia: 11. 7. 2019
Vyvesené: 24. 6. 2019 Dátum zvesenia: 9. 7. 2019
Vyvesené: 21. 6. 2019 Dátum zvesenia: 6. 7. 2019
Vyvesené: 18. 6. 2019 Dátum zvesenia: 3. 7. 2019
Vyvesené: 18. 6. 2019 Dátum zvesenia: 3. 7. 2019
Vyvesené: 18. 6. 2019 Dátum zvesenia: 3. 7. 2019
Vyvesené: 12. 6. 2019 Dátum zvesenia: 27. 6. 2019
Vyvesené: 7. 6. 2019 Dátum zvesenia: 22. 6. 2019
Vyvesené: 31. 5. 2019 Dátum zvesenia: 15. 6. 2019
Vyvesené: 29. 5. 2019 Dátum zvesenia: 13. 6. 2019
Vyvesené: 28. 5. 2019 Dátum zvesenia: 12. 6. 2019
Vyvesené: 28. 5. 2019 Dátum zvesenia: 12. 6. 2019
Vyvesené: 20. 5. 2019 Dátum zvesenia: 4. 6. 2019
Vyvesené: 20. 5. 2019 Dátum zvesenia: 4. 6. 2019
Vyvesené: 20. 5. 2019 Dátum zvesenia: 4. 6. 2019
Vyvesené: 17. 5. 2019 Dátum zvesenia: 1. 6. 2019
Vyvesené: 17. 5. 2019 Dátum zvesenia: 1. 6. 2019
Vyvesené: 3. 5. 2019 Dátum zvesenia: 18. 5. 2019
Vyvesené: 2. 5. 2019 Dátum zvesenia: 17. 5. 2019
Vyvesené: 29. 4. 2019 Dátum zvesenia: 14. 5. 2019
Vyvesené: 18. 4. 2019 Dátum zvesenia: 3. 5. 2019
Vyvesené: 10. 4. 2019 Dátum zvesenia: 25. 4. 2019
Vyvesené: 10. 4. 2019 Dátum zvesenia: 25. 4. 2019
Vyvesené: 5. 4. 2019 Dátum zvesenia: 20. 4. 2019
Vyvesené: 5. 4. 2019 Dátum zvesenia: 20. 4. 2019
Vyvesené: 4. 4. 2019 Dátum zvesenia: 19. 4. 2019
Vyvesené: 29. 3. 2019 Dátum zvesenia: 13. 4. 2019
Vyvesené: 20. 3. 2019 Dátum zvesenia: 4. 4. 2019
Vyvesené: 19. 3. 2019 Dátum zvesenia: 3. 4. 2019
Vyvesené: 6. 3. 2019 Dátum zvesenia: 21. 3. 2019
Vyvesené: 6. 3. 2019 Dátum zvesenia: 21. 3. 2019
Vyvesené: 4. 3. 2019 Dátum zvesenia: 19. 3. 2019
Vyvesené: 28. 2. 2019 Dátum zvesenia: 15. 3. 2019
Vyvesené: 26. 2. 2019 Dátum zvesenia: 13. 3. 2019
Vyvesené: 25. 2. 2019 Dátum zvesenia: 12. 3. 2019
Vyvesené: 25. 2. 2019 Dátum zvesenia: 12. 3. 2019
Vyvesené: 18. 2. 2019 Dátum zvesenia: 5. 3. 2019
Vyvesené: 13. 2. 2019 Dátum zvesenia: 28. 2. 2019
Vyvesené: 12. 2. 2019 Dátum zvesenia: 27. 2. 2019
Vyvesené: 12. 2. 2019 Dátum zvesenia: 27. 2. 2019
Vyvesené: 6. 2. 2019 Dátum zvesenia: 21. 2. 2019
Vyvesené: 1. 2. 2019 Dátum zvesenia: 16. 2. 2019
Vyvesené: 31. 1. 2019 Dátum zvesenia: 15. 2. 2019
Vyvesené: 31. 1. 2019 Dátum zvesenia: 15. 2. 2019
Vyvesené: 30. 1. 2019 Dátum zvesenia: 14. 2. 2019
Vyvesené: 23. 1. 2019 Dátum zvesenia: 7. 2. 2019
Vyvesené: 23. 1. 2019 Dátum zvesenia: 7. 2. 2019
Vyvesené: 22. 1. 2019 Dátum zvesenia: 6. 2. 2019
Vyvesené: 18. 1. 2019 Dátum zvesenia: 2. 2. 2019
Vyvesené: 18. 1. 2019 Dátum zvesenia: 2. 2. 2019
Vyvesené: 18. 1. 2019 Dátum zvesenia: 2. 2. 2019
Vyvesené: 18. 1. 2019 Dátum zvesenia: 2. 2. 2019
Vyvesené: 18. 1. 2019 Dátum zvesenia: 2. 2. 2019
Vyvesené: 18. 1. 2019 Dátum zvesenia: 2. 2. 2019
Vyvesené: 18. 1. 2019 Dátum zvesenia: 2. 2. 2019
Vyvesené: 18. 1. 2019 Dátum zvesenia: 2. 2. 2019
Vyvesené: 18. 1. 2019 Dátum zvesenia: 2. 2. 2019
Vyvesené: 18. 1. 2019 Dátum zvesenia: 2. 2. 2019
Vyvesené: 18. 1. 2019 Dátum zvesenia: 2. 2. 2019
Vyvesené: 18. 1. 2019 Dátum zvesenia: 2. 2. 2019
Vyvesené: 18. 1. 2019 Dátum zvesenia: 2. 2. 2019
Vyvesené: 18. 1. 2019 Dátum zvesenia: 2. 2. 2019
Vyvesené: 18. 1. 2019 Dátum zvesenia: 2. 2. 2019
Vyvesené: 18. 1. 2019 Dátum zvesenia: 2. 2. 2019
Vyvesené: 17. 1. 2019 Dátum zvesenia: 1. 2. 2019
Vyvesené: 11. 1. 2019 Dátum zvesenia: 26. 1. 2019
Vyvesené: 11. 1. 2019 Dátum zvesenia: 26. 1. 2019
Vyvesené: 11. 1. 2019 Dátum zvesenia: 26. 1. 2019
Vyvesené: 11. 1. 2019 Dátum zvesenia: 26. 1. 2019
Vyvesené: 11. 1. 2019 Dátum zvesenia: 26. 1. 2019
Vyvesené: 9. 1. 2019 Dátum zvesenia: 24. 1. 2019
Vyvesené: 9. 1. 2019 Dátum zvesenia: 24. 1. 2019
Vyvesené: 5. 12. 2018 Dátum zvesenia: 20. 12. 2018
Vyvesené: 29. 11. 2018 Dátum zvesenia: 14. 12. 2018
Vyvesené: 22. 11. 2018 Dátum zvesenia: 7. 12. 2018
Vyvesené: 21. 11. 2018 Dátum zvesenia: 6. 12. 2018
Vyvesené: 9. 11. 2018 Dátum zvesenia: 24. 11. 2018
Vyvesené: 26. 10. 2018 Dátum zvesenia: 9. 11. 2018
Vyvesené: 26. 10. 2018 Dátum zvesenia: 9. 11. 2018
Vyvesené: 25. 10. 2018 Dátum zvesenia: 8. 11. 2018
Vyvesené: 25. 10. 2018 Dátum zvesenia: 8. 11. 2018
Vyvesené: 25. 10. 2018 Dátum zvesenia: 8. 11. 2018
Vyvesené: 16. 10. 2018 Dátum zvesenia: 30. 10. 2018
Vyvesené: 5. 10. 2018 Dátum zvesenia: 20. 10. 2018
Vyvesené: 5. 10. 2018 Dátum zvesenia: 20. 10. 2018
Vyvesené: 4. 10. 2018 Dátum zvesenia: 19. 10. 2018
Vyvesené: 3. 10. 2018 Dátum zvesenia: 18. 10. 2018
Vyvesené: 11. 9. 2018 Dátum zvesenia: 26. 9. 2018
Vyvesené: 5. 9. 2018 Dátum zvesenia: 20. 9. 2018
Vyvesené: 5. 9. 2018 Dátum zvesenia: 20. 9. 2018
Vyvesené: 5. 9. 2018 Dátum zvesenia: 20. 9. 2018
Vyvesené: 23. 8. 2018 Dátum zvesenia: 7. 9. 2018
Vyvesené: 21. 8. 2018 Dátum zvesenia: 5. 9. 2018
Vyvesené: 9. 8. 2018 Dátum zvesenia: 24. 8. 2018
Vyvesené: 9. 8. 2018 Dátum zvesenia: 24. 8. 2018
Vyvesené: 31. 7. 2018 Dátum zvesenia: 15. 8. 2018
Vyvesené: 17. 7. 2018 Dátum zvesenia: 1. 8. 2018
Vyvesené: 10. 7. 2018 Dátum zvesenia: 25. 7. 2018
Vyvesené: 5. 7. 2018 Dátum zvesenia: 20. 7. 2018
Vyvesené: 4. 7. 2018 Dátum zvesenia: 19. 7. 2018
Vyvesené: 4. 7. 2018 Dátum zvesenia: 19. 7. 2018
Vyvesené: 29. 6. 2018 Dátum zvesenia: 14. 7. 2018
Vyvesené: 29. 6. 2018 Dátum zvesenia: 14. 7. 2018
Vyvesené: 27. 6. 2018 Dátum zvesenia: 12. 7. 2018
Vyvesené: 16. 6. 2018 Dátum zvesenia: 1. 7. 2018
Vyvesené: 6. 6. 2018 Dátum zvesenia: 21. 6. 2018
Vyvesené: 6. 6. 2018 Dátum zvesenia: 21. 6. 2018
Vyvesené: 6. 6. 2018 Dátum zvesenia: 21. 6. 2018
Vyvesené: 1. 6. 2018 Dátum zvesenia: 16. 6. 2018
Vyvesené: 1. 6. 2018 Dátum zvesenia: 16. 6. 2018
Vyvesené: 31. 5. 2018 Dátum zvesenia: 15. 6. 2018
Vyvesené: 30. 5. 2018 Dátum zvesenia: 14. 6. 2018
Vyvesené: 22. 5. 2018 Dátum zvesenia: 6. 6. 2018
Vyvesené: 18. 5. 2018 Dátum zvesenia: 2. 6. 2018
Vyvesené: 15. 5. 2018 Dátum zvesenia: 30. 5. 2018
Vyvesené: 15. 5. 2018 Dátum zvesenia: 30. 5. 2018
Vyvesené: 15. 5. 2018 Dátum zvesenia: 30. 5. 2018
Vyvesené: 14. 5. 2018 Dátum zvesenia: 29. 5. 2018
Vyvesené: 11. 5. 2018 Dátum zvesenia: 26. 5. 2018
Vyvesené: 4. 5. 2018 Dátum zvesenia: 19. 5. 2018
Vyvesené: 4. 5. 2018 Dátum zvesenia: 19. 5. 2018
Vyvesené: 4. 5. 2018 Dátum zvesenia: 19. 5. 2018
Vyvesené: 30. 4. 2018 Dátum zvesenia: 15. 5. 2018
Vyvesené: 11. 4. 2018 Dátum zvesenia: 26. 4. 2018
Vyvesené: 27. 3. 2018 Dátum zvesenia: 11. 4. 2018
Vyvesené: 26. 3. 2018 Dátum zvesenia: 10. 4. 2018
Vyvesené: 26. 3. 2018 Dátum zvesenia: 10. 4. 2018
Vyvesené: 20. 3. 2018 Dátum zvesenia: 4. 4. 2018
Vyvesené: 8. 3. 2018 Dátum zvesenia: 23. 3. 2018
Vyvesené: 6. 3. 2018 Dátum zvesenia: 21. 3. 2018
Vyvesené: 6. 3. 2018 Dátum zvesenia: 21. 3. 2018
Vyvesené: 1. 3. 2018 Dátum zvesenia: 16. 3. 2018
Vyvesené: 28. 2. 2018 Dátum zvesenia: 15. 3. 2018
Vyvesené: 27. 2. 2018 Dátum zvesenia: 14. 3. 2018
Vyvesené: 23. 2. 2018 Dátum zvesenia: 10. 3. 2018
Vyvesené: 15. 2. 2018 Dátum zvesenia: 2. 3. 2018
Vyvesené: 12. 2. 2018 Dátum zvesenia: 27. 2. 2018
Vyvesené: 12. 2. 2018 Dátum zvesenia: 27. 2. 2018
Vyvesené: 31. 1. 2018 Dátum zvesenia: 15. 2. 2018
Vyvesené: 31. 1. 2018 Dátum zvesenia: 15. 2. 2018
Vyvesené: 24. 1. 2018 Dátum zvesenia: 8. 2. 2018
Vyvesené: 17. 1. 2018 Dátum zvesenia: 1. 2. 2018
Vyvesené: 17. 1. 2018 Dátum zvesenia: 1. 2. 2018
Vyvesené: 17. 1. 2018 Dátum zvesenia: 1. 2. 2018
Vyvesené: 17. 1. 2018 Dátum zvesenia: 1. 2. 2018
Vyvesené: 12. 1. 2018 Dátum zvesenia: 27. 1. 2018
Vyvesené: 12. 1. 2018 Dátum zvesenia: 27. 1. 2018
Vyvesené: 11. 1. 2018 Dátum zvesenia: 26. 1. 2018
Vyvesené: 11. 1. 2018 Dátum zvesenia: 26. 1. 2018
Vyvesené: 11. 1. 2018 Dátum zvesenia: 26. 1. 2018
Vyvesené: 11. 1. 2018 Dátum zvesenia: 26. 1. 2018
Vyvesené: 11. 1. 2018 Dátum zvesenia: 26. 1. 2018
Vyvesené: 11. 1. 2018 Dátum zvesenia: 26. 1. 2018
Vyvesené: 11. 1. 2018 Dátum zvesenia: 26. 1. 2018
Vyvesené: 11. 1. 2018 Dátum zvesenia: 26. 1. 2018
Vyvesené: 11. 1. 2018 Dátum zvesenia: 26. 1. 2018
Vyvesené: 11. 1. 2018 Dátum zvesenia: 26. 1. 2018
Vyvesené: 11. 1. 2018 Dátum zvesenia: 26. 1. 2018
Vyvesené: 11. 1. 2018 Dátum zvesenia: 26. 1. 2018
Vyvesené: 11. 1. 2018 Dátum zvesenia: 26. 1. 2018
Vyvesené: 11. 1. 2018 Dátum zvesenia: 26. 1. 2018
Vyvesené: 11. 1. 2018 Dátum zvesenia: 26. 1. 2018
Vyvesené: 11. 1. 2018 Dátum zvesenia: 26. 1. 2018
Vyvesené: 11. 1. 2018 Dátum zvesenia: 26. 1. 2018
Vyvesené: 11. 1. 2018 Dátum zvesenia: 26. 1. 2018
Vyvesené: 11. 1. 2018 Dátum zvesenia: 26. 1. 2018
Vyvesené: 11. 1. 2018 Dátum zvesenia: 26. 1. 2018
Vyvesené: 10. 1. 2018 Dátum zvesenia: 25. 1. 2018
Vyvesené: 10. 1. 2018 Dátum zvesenia: 25. 1. 2018
Vyvesené: 10. 1. 2018 Dátum zvesenia: 25. 1. 2018
Vyvesené: 10. 1. 2018 Dátum zvesenia: 25. 1. 2018
Vyvesené: 10. 1. 2018 Dátum zvesenia: 25. 1. 2018
Vyvesené: 9. 1. 2018 Dátum zvesenia: 24. 1. 2018
Vyvesené: 9. 1. 2018 Dátum zvesenia: 24. 1. 2018
Vyvesené: 8. 1. 2018 Dátum zvesenia: 23. 1. 2018
Vyvesené: 8. 1. 2018 Dátum zvesenia: 23. 1. 2018
Vyvesené: 5. 1. 2018 Dátum zvesenia: 20. 1. 2018
Vyvesené: 5. 1. 2018 Dátum zvesenia: 20. 1. 2018
Vyvesené: 5. 1. 2018 Dátum zvesenia: 20. 1. 2018
Vyvesené: 5. 1. 2018 Dátum zvesenia: 20. 1. 2018
Vyvesené: 5. 1. 2018 Dátum zvesenia: 20. 1. 2018
Vyvesené: 4. 1. 2018 Dátum zvesenia: 19. 1. 2018
Vyvesené: 22. 12. 2017 Dátum zvesenia: 6. 1. 2018
Vyvesené: 20. 12. 2017 Dátum zvesenia: 4. 1. 2018
Vyvesené: 20. 12. 2017 Dátum zvesenia: 4. 1. 2018
Vyvesené: 18. 12. 2017 Dátum zvesenia: 2. 1. 2018
Vyvesené: 14. 12. 2017 Dátum zvesenia: 29. 12. 2017
Vyvesené: 11. 12. 2017 Dátum zvesenia: 26. 12. 2017
Vyvesené: 8. 12. 2017 Dátum zvesenia: 23. 12. 2017
Vyvesené: 8. 12. 2017 Dátum zvesenia: 23. 12. 2017
Vyvesené: 7. 12. 2017 Dátum zvesenia: 22. 12. 2017
Vyvesené: 1. 12. 2017 Dátum zvesenia: 16. 12. 2017
Vyvesené: 27. 11. 2017 Dátum zvesenia: 12. 12. 2017
Vyvesené: 24. 11. 2017 Dátum zvesenia: 9. 12. 2017
Vyvesené: 13. 11. 2017 Dátum zvesenia: 28. 11. 2017
Vyvesené: 8. 11. 2017 Dátum zvesenia: 23. 11. 2017
Vyvesené: 31. 10. 2017 Dátum zvesenia: 15. 11. 2017
Vyvesené: 25. 10. 2017 Dátum zvesenia: 8. 11. 2017
Vyvesené: 24. 10. 2017 Dátum zvesenia: 7. 11. 2017
Vyvesené: 20. 10. 2017 Dátum zvesenia: 3. 11. 2017
Vyvesené: 20. 10. 2017 Dátum zvesenia: 3. 11. 2017
Vyvesené: 13. 10. 2017 Dátum zvesenia: 28. 10. 2017
Vyvesené: 12. 10. 2017 Dátum zvesenia: 27. 10. 2017
Vyvesené: 10. 10. 2017 Dátum zvesenia: 25. 10. 2017
Vyvesené: 9. 10. 2017 Dátum zvesenia: 24. 10. 2017
Vyvesené: 5. 10. 2017 Dátum zvesenia: 20. 10. 2017
Vyvesené: 22. 9. 2017 Dátum zvesenia: 7. 10. 2017
Vyvesené: 22. 9. 2017 Dátum zvesenia: 7. 10. 2017
Vyvesené: 19. 9. 2017 Dátum zvesenia: 4. 10. 2017
Vyvesené: 19. 9. 2017 Dátum zvesenia: 4. 10. 2017
Vyvesené: 12. 9. 2017 Dátum zvesenia: 27. 9. 2017
Vyvesené: 30. 8. 2017 Dátum zvesenia: 14. 9. 2017
Vyvesené: 4. 8. 2017 Dátum zvesenia: 19. 8. 2017
Vyvesené: 2. 8. 2017 Dátum zvesenia: 17. 8. 2017
Vyvesené: 1. 8. 2017 Dátum zvesenia: 16. 8. 2017
Vyvesené: 27. 7. 2017 Dátum zvesenia: 11. 8. 2017
Vyvesené: 21. 7. 2017 Dátum zvesenia: 5. 8. 2017
Vyvesené: 17. 7. 2017 Dátum zvesenia: 1. 8. 2017
Vyvesené: 17. 7. 2017 Dátum zvesenia: 1. 8. 2017
Vyvesené: 12. 7. 2017 Dátum zvesenia: 27. 7. 2017
Vyvesené: 11. 7. 2017 Dátum zvesenia: 26. 7. 2017
Vyvesené: 4. 7. 2017 Dátum zvesenia: 19. 7. 2017
Vyvesené: 4. 7. 2017 Dátum zvesenia: 19. 7. 2017
Vyvesené: 4. 7. 2017 Dátum zvesenia: 19. 7. 2017
Vyvesené: 4. 7. 2017 Dátum zvesenia: 19. 7. 2017
Vyvesené: 4. 7. 2017 Dátum zvesenia: 19. 7. 2017
Vyvesené: 4. 7. 2017 Dátum zvesenia: 19. 7. 2017
Vyvesené: 3. 7. 2017 Dátum zvesenia: 18. 7. 2017
Vyvesené: 28. 6. 2017 Dátum zvesenia: 13. 7. 2017
Vyvesené: 23. 6. 2017 Dátum zvesenia: 8. 7. 2017
Vyvesené: 21. 6. 2017 Dátum zvesenia: 6. 7. 2017
Vyvesené: 19. 6. 2017 Dátum zvesenia: 4. 7. 2017
Vyvesené: 16. 6. 2017 Dátum zvesenia: 1. 7. 2017
Vyvesené: 16. 6. 2017 Dátum zvesenia: 1. 7. 2017
Vyvesené: 16. 6. 2017 Dátum zvesenia: 1. 7. 2017
Vyvesené: 16. 6. 2017 Dátum zvesenia: 1. 7. 2017
Vyvesené: 15. 6. 2017 Dátum zvesenia: 30. 6. 2017
Vyvesené: 15. 6. 2017 Dátum zvesenia: 30. 6. 2017
Vyvesené: 14. 6. 2017 Dátum zvesenia: 29. 6. 2017
Vyvesené: 13. 6. 2017 Dátum zvesenia: 28. 6. 2017
Vyvesené: 13. 6. 2017 Dátum zvesenia: 28. 6. 2017
Vyvesené: 8. 6. 2017 Dátum zvesenia: 23. 6. 2017
Vyvesené: 1. 6. 2017 Dátum zvesenia: 16. 6. 2017
Vyvesené: 1. 6. 2017 Dátum zvesenia: 16. 6. 2017
Vyvesené: 1. 6. 2017 Dátum zvesenia: 16. 6. 2017
Vyvesené: 1. 6. 2017 Dátum zvesenia: 16. 6. 2017
Vyvesené: 29. 5. 2017 Dátum zvesenia: 13. 6. 2017
Vyvesené: 23. 5. 2017 Dátum zvesenia: 7. 6. 2017
Vyvesené: 23. 5. 2017 Dátum zvesenia: 7. 6. 2017
Vyvesené: 19. 5. 2017 Dátum zvesenia: 3. 6. 2017
Vyvesené: 11. 5. 2017 Dátum zvesenia: 26. 5. 2017
Vyvesené: 11. 5. 2017 Dátum zvesenia: 26. 5. 2017
Vyvesené: 10. 5. 2017 Dátum zvesenia: 25. 5. 2017
Vyvesené: 5. 5. 2017 Dátum zvesenia: 20. 5. 2017
Vyvesené: 4. 5. 2017 Dátum zvesenia: 19. 5. 2017
Vyvesené: 3. 5. 2017 Dátum zvesenia: 18. 5. 2017
Vyvesené: 3. 5. 2017 Dátum zvesenia: 18. 5. 2017
Vyvesené: 2. 5. 2017 Dátum zvesenia: 17. 5. 2017
Vyvesené: 2. 5. 2017 Dátum zvesenia: 17. 5. 2017
Vyvesené: 2. 5. 2017 Dátum zvesenia: 17. 5. 2017
Vyvesené: 28. 4. 2017 Dátum zvesenia: 13. 5. 2017
Vyvesené: 27. 4. 2017 Dátum zvesenia: 12. 5. 2017
Vyvesené: 27. 4. 2017 Dátum zvesenia: 12. 5. 2017
Vyvesené: 27. 4. 2017 Dátum zvesenia: 12. 5. 2017
Vyvesené: 26. 4. 2017 Dátum zvesenia: 11. 5. 2017
Vyvesené: 26. 4. 2017 Dátum zvesenia: 11. 5. 2017
Vyvesené: 24. 4. 2017 Dátum zvesenia: 9. 5. 2017
Vyvesené: 24. 4. 2017 Dátum zvesenia: 9. 5. 2017
Vyvesené: 19. 4. 2017 Dátum zvesenia: 4. 5. 2017
Vyvesené: 12. 4. 2017 Dátum zvesenia: 27. 4. 2017
Vyvesené: 11. 4. 2017 Dátum zvesenia: 26. 4. 2017
Vyvesené: 5. 4. 2017 Dátum zvesenia: 20. 4. 2017
Vyvesené: 4. 4. 2017 Dátum zvesenia: 19. 4. 2017
Vyvesené: 4. 4. 2017 Dátum zvesenia: 19. 4. 2017
Vyvesené: 31. 3. 2017 Dátum zvesenia: 15. 4. 2017
Vyvesené: 31. 3. 2017 Dátum zvesenia: 15. 4. 2017
Vyvesené: 30. 3. 2017 Dátum zvesenia: 14. 4. 2017
Vyvesené: 29. 3. 2017 Dátum zvesenia: 13. 4. 2017
Vyvesené: 29. 3. 2017 Dátum zvesenia: 13. 4. 2017
Vyvesené: 29. 3. 2017 Dátum zvesenia: 13. 4. 2017
Vyvesené: 29. 3. 2017 Dátum zvesenia: 13. 4. 2017
Vyvesené: 29. 3. 2017 Dátum zvesenia: 13. 4. 2017
Vyvesené: 17. 3. 2017 Dátum zvesenia: 1. 4. 2017
Vyvesené: 17. 3. 2017 Dátum zvesenia: 1. 4. 2017
Vyvesené: 17. 3. 2017 Dátum zvesenia: 1. 4. 2017
Vyvesené: 17. 3. 2017 Dátum zvesenia: 1. 4. 2017
Vyvesené: 16. 3. 2017 Dátum zvesenia: 31. 3. 2017
Vyvesené: 13. 3. 2017 Dátum zvesenia: 28. 3. 2017
Vyvesené: 13. 3. 2017 Dátum zvesenia: 28. 3. 2017
Vyvesené: 13. 3. 2017 Dátum zvesenia: 28. 3. 2017
Vyvesené: 10. 3. 2017 Dátum zvesenia: 25. 3. 2017
Vyvesené: 9. 3. 2017 Dátum zvesenia: 24. 3. 2017
Vyvesené: 9. 3. 2017 Dátum zvesenia: 24. 3. 2017
Vyvesené: 9. 3. 2017 Dátum zvesenia: 24. 3. 2017
Vyvesené: 9. 3. 2017 Dátum zvesenia: 24. 3. 2017
Vyvesené: 27. 2. 2017 Dátum zvesenia: 14. 3. 2017
Vyvesené: 27. 2. 2017 Dátum zvesenia: 14. 3. 2017
Vyvesené: 27. 2. 2017 Dátum zvesenia: 14. 3. 2017
Vyvesené: 24. 2. 2017 Dátum zvesenia: 11. 3. 2017
Vyvesené: 24. 2. 2017 Dátum zvesenia: 11. 3. 2017
Vyvesené: 21. 2. 2017 Dátum zvesenia: 8. 3. 2017
Vyvesené: 17. 2. 2017 Dátum zvesenia: 4. 3. 2017
Vyvesené: 17. 2. 2017 Dátum zvesenia: 4. 3. 2017
Vyvesené: 17. 2. 2017 Dátum zvesenia: 4. 3. 2017
Vyvesené: 15. 2. 2017 Dátum zvesenia: 2. 3. 2017
Vyvesené: 13. 2. 2017 Dátum zvesenia: 28. 2. 2017
Vyvesené: 13. 2. 2017 Dátum zvesenia: 28. 2. 2017
Vyvesené: 13. 2. 2017 Dátum zvesenia: 28. 2. 2017
Vyvesené: 9. 2. 2017 Dátum zvesenia: 24. 2. 2017
Vyvesené: 9. 2. 2017 Dátum zvesenia: 24. 2. 2017
Vyvesené: 9. 2. 2017 Dátum zvesenia: 24. 2. 2017
Vyvesené: 8. 2. 2017 Dátum zvesenia: 23. 2. 2017
Vyvesené: 8. 2. 2017 Dátum zvesenia: 23. 2. 2017
Vyvesené: 8. 2. 2017 Dátum zvesenia: 23. 2. 2017
Vyvesené: 6. 2. 2017 Dátum zvesenia: 21. 2. 2017
Vyvesené: 6. 2. 2017 Dátum zvesenia: 21. 2. 2017
Vyvesené: 2. 2. 2017 Dátum zvesenia: 17. 2. 2017
Vyvesené: 1. 2. 2017 Dátum zvesenia: 16. 2. 2017
Vyvesené: 30. 1. 2017 Dátum zvesenia: 14. 2. 2017
Vyvesené: 27. 1. 2017 Dátum zvesenia: 11. 2. 2017
Vyvesené: 24. 1. 2017 Dátum zvesenia: 8. 2. 2017
Vyvesené: 24. 1. 2017 Dátum zvesenia: 8. 2. 2017
Vyvesené: 20. 1. 2017 Dátum zvesenia: 4. 2. 2017
Vyvesené: 20. 1. 2017 Dátum zvesenia: 4. 2. 2017
Vyvesené: 20. 1. 2017 Dátum zvesenia: 4. 2. 2017
Vyvesené: 11. 1. 2017 Dátum zvesenia: 26. 1. 2017
Vyvesené: 11. 1. 2017 Dátum zvesenia: 26. 1. 2017
Vyvesené: 10. 1. 2017 Dátum zvesenia: 25. 1. 2017
Vyvesené: 23. 12. 2016 Dátum zvesenia: 7. 1. 2017
Vyvesené: 16. 12. 2016 Dátum zvesenia: 31. 12. 2016
Vyvesené: 15. 11. 2016 Dátum zvesenia: 30. 11. 2016
Vyvesené: 3. 11. 2016 Dátum zvesenia: 18. 11. 2016
Vyvesené: 26. 10. 2016 Dátum zvesenia: 9. 11. 2016
Vyvesené: 21. 10. 2016 Dátum zvesenia: 4. 11. 2016
Vyvesené: 27. 9. 2016 Dátum zvesenia: 12. 10. 2016
Vyvesené: 22. 9. 2016 Dátum zvesenia: 7. 10. 2016
Vyvesené: 10. 8. 2016 Dátum zvesenia: 25. 8. 2016
Vyvesené: 24. 6. 2016 Dátum zvesenia: 9. 7. 2016
Vyvesené: 23. 6. 2016 Dátum zvesenia: 8. 7. 2016
Vyvesené: 5. 5. 2016 Dátum zvesenia: 20. 5. 2016
Vyvesené: 28. 4. 2016 Dátum zvesenia: 13. 5. 2016
Vyvesené: 27. 4. 2016 Dátum zvesenia: 12. 5. 2016
Vyvesené: 21. 4. 2016 Dátum zvesenia: 6. 5. 2016
Vyvesené: 8. 4. 2016 Dátum zvesenia: 23. 4. 2016
Vyvesené: 24. 3. 2016 Dátum zvesenia: 8. 4. 2016
Vyvesené: 18. 3. 2016 Dátum zvesenia: 2. 4. 2016
Vyvesené: 3. 3. 2016 Dátum zvesenia: 18. 3. 2016
Vyvesené: 3. 3. 2016 Dátum zvesenia: 18. 3. 2016
Vyvesené: 22. 2. 2016 Dátum zvesenia: 8. 3. 2016
Vyvesené: 16. 2. 2016 Dátum zvesenia: 2. 3. 2016
Vyvesené: 12. 2. 2016 Dátum zvesenia: 27. 2. 2016
Vyvesené: 8. 2. 2016 Dátum zvesenia: 23. 2. 2016
Vyvesené: 5. 2. 2016 Dátum zvesenia: 20. 2. 2016
Vyvesené: 4. 2. 2016 Dátum zvesenia: 19. 2. 2016
Vyvesené: 3. 2. 2016 Dátum zvesenia: 18. 2. 2016
Vyvesené: 20. 1. 2016 Dátum zvesenia: 4. 2. 2016
Vyvesené: 15. 1. 2016 Dátum zvesenia: 30. 1. 2016
Vyvesené: 12. 1. 2016 Dátum zvesenia: 27. 1. 2016
Vyvesené: 7. 1. 2016 Dátum zvesenia: 22. 1. 2016
Vyvesené: 7. 1. 2016 Dátum zvesenia: 22. 1. 2016
Vyvesené: 7. 1. 2016 Dátum zvesenia: 22. 1. 2016
Vyvesené: 7. 1. 2016 Dátum zvesenia: 22. 1. 2016
Vyvesené: 7. 1. 2016 Dátum zvesenia: 22. 1. 2016
Vyvesené: 7. 1. 2016 Dátum zvesenia: 22. 1. 2016
Vyvesené: 7. 1. 2016 Dátum zvesenia: 22. 1. 2016
Vyvesené: 7. 1. 2016 Dátum zvesenia: 22. 1. 2016
Vyvesené: 7. 1. 2016 Dátum zvesenia: 22. 1. 2016
Vyvesené: 7. 1. 2016 Dátum zvesenia: 22. 1. 2016
Vyvesené: 7. 1. 2016 Dátum zvesenia: 22. 1. 2016
Vyvesené: 7. 1. 2016 Dátum zvesenia: 22. 1. 2016
Vyvesené: 7. 1. 2016 Dátum zvesenia: 22. 1. 2016
Vyvesené: 7. 1. 2016 Dátum zvesenia: 22. 1. 2016
Vyvesené: 7. 1. 2016 Dátum zvesenia: 22. 1. 2016
Vyvesené: 7. 1. 2016 Dátum zvesenia: 22. 1. 2016
Vyvesené: 23. 12. 2015 Dátum zvesenia: 7. 1. 2016
Vyvesené: 18. 12. 2015 Dátum zvesenia: 2. 1. 2016
Vyvesené: 18. 12. 2015 Dátum zvesenia: 2. 1. 2016
Vyvesené: 9. 12. 2015 Dátum zvesenia: 24. 12. 2015
Vyvesené: 4. 12. 2015 Dátum zvesenia: 19. 12. 2015
Vyvesené: 4. 12. 2015 Dátum zvesenia: 19. 12. 2015
Vyvesené: 27. 11. 2015 Dátum zvesenia: 12. 12. 2015
Vyvesené: 13. 11. 2015 Dátum zvesenia: 28. 11. 2015
Vyvesené: 13. 11. 2015 Dátum zvesenia: 28. 11. 2015
Vyvesené: 13. 10. 2015 Dátum zvesenia: 27. 10. 2015
Vyvesené: 23. 9. 2015 Dátum zvesenia: 8. 10. 2015
Vyvesené: 21. 9. 2015 Dátum zvesenia: 6. 10. 2015
Vyvesené: 14. 9. 2015 Dátum zvesenia: 29. 9. 2015
Vyvesené: 28. 8. 2015 Dátum zvesenia: 12. 9. 2015
Vyvesené: 25. 8. 2015 Dátum zvesenia: 9. 9. 2015
Vyvesené: 25. 8. 2015 Dátum zvesenia: 9. 9. 2015
Vyvesené: 15. 7. 2015 Dátum zvesenia: 30. 7. 2015
Vyvesené: 19. 6. 2015 Dátum zvesenia: 4. 7. 2015
Vyvesené: 16. 6. 2015 Dátum zvesenia: 1. 7. 2015
Vyvesené: 29. 5. 2015 Dátum zvesenia: 13. 6. 2015
Vyvesené: 22. 4. 2015 Dátum zvesenia: 7. 5. 2015
Vyvesené: 17. 4. 2015 Dátum zvesenia: 2. 5. 2015
Vyvesené: 12. 3. 2015 Dátum zvesenia: 27. 3. 2015
Vyvesené: 2. 3. 2015 Dátum zvesenia: 17. 3. 2015
Vyvesené: 6. 2. 2015 Dátum zvesenia: 21. 2. 2015
Vyvesené: 5. 2. 2015 Dátum zvesenia: 20. 2. 2015
Vyvesené: 5. 2. 2015 Dátum zvesenia: 20. 2. 2015
Vyvesené: 5. 2. 2015 Dátum zvesenia: 20. 2. 2015
Vyvesené: 5. 2. 2015 Dátum zvesenia: 20. 2. 2015
Vyvesené: 5. 2. 2015 Dátum zvesenia: 20. 2. 2015
Vyvesené: 5. 2. 2015 Dátum zvesenia: 20. 2. 2015
Vyvesené: 5. 2. 2015 Dátum zvesenia: 20. 2. 2015
Vyvesené: 5. 2. 2015 Dátum zvesenia: 20. 2. 2015
Vyvesené: 5. 2. 2015 Dátum zvesenia: 20. 2. 2015
Vyvesené: 5. 2. 2015 Dátum zvesenia: 20. 2. 2015
Vyvesené: 5. 2. 2015 Dátum zvesenia: 20. 2. 2015
Vyvesené: 3. 2. 2015 Dátum zvesenia: 18. 2. 2015
Vyvesené: 3. 2. 2015 Dátum zvesenia: 18. 2. 2015
Vyvesené: 3. 2. 2015 Dátum zvesenia: 18. 2. 2015
Vyvesené: 3. 2. 2015 Dátum zvesenia: 18. 2. 2015
Vyvesené: 3. 2. 2015 Dátum zvesenia: 18. 2. 2015
Vyvesené: 22. 12. 2014 Dátum zvesenia: 6. 1. 2015
Vyvesené: 12. 12. 2014 Dátum zvesenia: 27. 12. 2014
Vyvesené: 4. 12. 2014 Dátum zvesenia: 19. 12. 2014
Vyvesené: 18. 11. 2014 Dátum zvesenia: 3. 12. 2014
Vyvesené: 14. 11. 2014 Dátum zvesenia: 29. 11. 2014
Vyvesené: 14. 11. 2014 Dátum zvesenia: 29. 11. 2014
Vyvesené: 10. 11. 2014 Dátum zvesenia: 25. 11. 2014
Vyvesené: 7. 11. 2014 Dátum zvesenia: 22. 11. 2014
Vyvesené: 29. 10. 2014 Dátum zvesenia: 13. 11. 2014
Vyvesené: 28. 10. 2014 Dátum zvesenia: 12. 11. 2014
Vyvesené: 23. 10. 2014 Dátum zvesenia: 6. 11. 2014
Vyvesené: 15. 10. 2014 Dátum zvesenia: 29. 10. 2014
Vyvesené: 3. 10. 2014 Dátum zvesenia: 18. 10. 2014
Vyvesené: 25. 9. 2014 Dátum zvesenia: 10. 10. 2014
Vyvesené: 24. 9. 2014 Dátum zvesenia: 9. 10. 2014
Vyvesené: 2. 9. 2014 Dátum zvesenia: 17. 9. 2014
Vyvesené: 2. 9. 2014 Dátum zvesenia: 17. 9. 2014
Vyvesené: 2. 9. 2014 Dátum zvesenia: 17. 9. 2014
Vyvesené: 6. 8. 2014 Dátum zvesenia: 21. 8. 2014
Vyvesené: 31. 7. 2014 Dátum zvesenia: 15. 8. 2014
Vyvesené: 2. 7. 2014 Dátum zvesenia: 17. 7. 2014
Vyvesené: 24. 6. 2014 Dátum zvesenia: 9. 7. 2014
Vyvesené: 10. 6. 2014 Dátum zvesenia: 25. 6. 2014
Vyvesené: 5. 6. 2014 Dátum zvesenia: 20. 6. 2014
Vyvesené: 3. 6. 2014 Dátum zvesenia: 18. 6. 2014
Vyvesené: 3. 6. 2014 Dátum zvesenia: 18. 6. 2014
Vyvesené: 21. 5. 2014 Dátum zvesenia: 5. 6. 2014
Vyvesené: 21. 5. 2014 Dátum zvesenia: 5. 6. 2014
Vyvesené: 16. 5. 2014 Dátum zvesenia: 31. 5. 2014
Vyvesené: 15. 5. 2014 Dátum zvesenia: 30. 5. 2014
Vyvesené: 15. 5. 2014 Dátum zvesenia: 30. 5. 2014
Vyvesené: 25. 4. 2014 Dátum zvesenia: 10. 5. 2014
Vyvesené: 14. 4. 2014 Dátum zvesenia: 29. 4. 2014
Vyvesené: 9. 4. 2014 Dátum zvesenia: 24. 4. 2014
Vyvesené: 7. 4. 2014 Dátum zvesenia: 22. 4. 2014
Vyvesené: 25. 3. 2014 Dátum zvesenia: 9. 4. 2014
Vyvesené: 14. 3. 2014 Dátum zvesenia: 29. 3. 2014
Vyvesené: 24. 2. 2014 Dátum zvesenia: 11. 3. 2014
Vyvesené: 5. 2. 2014 Dátum zvesenia: 20. 2. 2014
Vyvesené: 17. 1. 2014 Dátum zvesenia: 1. 2. 2014
Vyvesené: 17. 1. 2014 Dátum zvesenia: 1. 2. 2014
Vyvesené: 17. 1. 2014 Dátum zvesenia: 1. 2. 2014
Vyvesené: 17. 1. 2014 Dátum zvesenia: 1. 2. 2014
Vyvesené: 17. 1. 2014 Dátum zvesenia: 1. 2. 2014
Vyvesené: 17. 1. 2014 Dátum zvesenia: 1. 2. 2014
Vyvesené: 17. 1. 2014 Dátum zvesenia: 1. 2. 2014
Vyvesené: 17. 1. 2014 Dátum zvesenia: 1. 2. 2014
Vyvesené: 17. 1. 2014 Dátum zvesenia: 1. 2. 2014
Vyvesené: 17. 1. 2014 Dátum zvesenia: 1. 2. 2014
Vyvesené: 17. 1. 2014 Dátum zvesenia: 1. 2. 2014
Vyvesené: 17. 1. 2014 Dátum zvesenia: 1. 2. 2014
Vyvesené: 17. 1. 2014 Dátum zvesenia: 1. 2. 2014
Vyvesené: 17. 1. 2014 Dátum zvesenia: 1. 2. 2014
Vyvesené: 17. 1. 2014 Dátum zvesenia: 1. 2. 2014
Vyvesené: 17. 1. 2014 Dátum zvesenia: 1. 2. 2014
Vyvesené: 17. 1. 2014 Dátum zvesenia: 1. 2. 2014
Vyvesené: 17. 1. 2014 Dátum zvesenia: 1. 2. 2014
Vyvesené: 17. 1. 2014 Dátum zvesenia: 1. 2. 2014
Vyvesené: 17. 1. 2014 Dátum zvesenia: 1. 2. 2014
Vyvesené: 6. 12. 2013 Dátum zvesenia: 21. 12. 2013
Vyvesené: 6. 12. 2013 Dátum zvesenia: 21. 12. 2013
Vyvesené: 6. 12. 2013 Dátum zvesenia: 21. 12. 2013
Vyvesené: 6. 12. 2013 Dátum zvesenia: 21. 12. 2013
Vyvesené: 14. 11. 2013 Dátum zvesenia: 29. 11. 2013
Vyvesené: 12. 11. 2013 Dátum zvesenia: 27. 11. 2013
Vyvesené: 11. 11. 2013 Dátum zvesenia: 26. 11. 2013
Vyvesené: 4. 11. 2013 Dátum zvesenia: 19. 11. 2013
Vyvesené: 31. 10. 2013 Dátum zvesenia: 15. 11. 2013
Vyvesené: 10. 10. 2013 Dátum zvesenia: 25. 10. 2013
Vyvesené: 17. 9. 2013 Dátum zvesenia: 2. 10. 2013
Vyvesené: 11. 9. 2013 Dátum zvesenia: 26. 9. 2013
Vyvesené: 9. 9. 2013 Dátum zvesenia: 24. 9. 2013
Vyvesené: 4. 9. 2013 Dátum zvesenia: 19. 9. 2013
Vyvesené: 20. 8. 2013 Dátum zvesenia: 4. 9. 2013
Vyvesené: 19. 8. 2013 Dátum zvesenia: 3. 9. 2013
Vyvesené: 18. 7. 2013 Dátum zvesenia: 2. 8. 2013
Vyvesené: 16. 7. 2013 Dátum zvesenia: 31. 7. 2013
Vyvesené: 15. 7. 2013 Dátum zvesenia: 30. 7. 2013
Vyvesené: 1. 7. 2013 Dátum zvesenia: 16. 7. 2013
Vyvesené: 25. 6. 2013 Dátum zvesenia: 10. 7. 2013
Vyvesené: 25. 6. 2013 Dátum zvesenia: 10. 7. 2013
Vyvesené: 24. 6. 2013 Dátum zvesenia: 9. 7. 2013
Vyvesené: 12. 6. 2013 Dátum zvesenia: 27. 6. 2013
Vyvesené: 30. 5. 2013 Dátum zvesenia: 14. 6. 2013
Vyvesené: 27. 5. 2013 Dátum zvesenia: 11. 6. 2013
Vyvesené: 27. 5. 2013 Dátum zvesenia: 11. 6. 2013
Vyvesené: 24. 5. 2013 Dátum zvesenia: 8. 6. 2013
Vyvesené: 24. 5. 2013 Dátum zvesenia: 8. 6. 2013
Vyvesené: 9. 5. 2013 Dátum zvesenia: 24. 5. 2013
Vyvesené: 6. 5. 2013 Dátum zvesenia: 21. 5. 2013
Vyvesené: 25. 4. 2013 Dátum zvesenia: 10. 5. 2013
Vyvesené: 12. 4. 2013 Dátum zvesenia: 27. 4. 2013
Vyvesené: 20. 3. 2013 Dátum zvesenia: 4. 4. 2013
Vyvesené: 8. 3. 2013 Dátum zvesenia: 23. 3. 2013
Vyvesené: 8. 3. 2013 Dátum zvesenia: 23. 3. 2013
Vyvesené: 8. 3. 2013 Dátum zvesenia: 23. 3. 2013
Vyvesené: 8. 3. 2013 Dátum zvesenia: 23. 3. 2013
Vyvesené: 8. 3. 2013 Dátum zvesenia: 23. 3. 2013
Vyvesené: 8. 3. 2013 Dátum zvesenia: 23. 3. 2013
Vyvesené: 8. 3. 2013 Dátum zvesenia: 23. 3. 2013
Vyvesené: 8. 3. 2013 Dátum zvesenia: 23. 3. 2013
Vyvesené: 8. 3. 2013 Dátum zvesenia: 23. 3. 2013
Vyvesené: 8. 3. 2013 Dátum zvesenia: 23. 3. 2013
Vyvesené: 8. 3. 2013 Dátum zvesenia: 23. 3. 2013
Vyvesené: 7. 3. 2013 Dátum zvesenia: 22. 3. 2013
Vyvesené: 7. 3. 2013 Dátum zvesenia: 22. 3. 2013
Vyvesené: 7. 3. 2013 Dátum zvesenia: 22. 3. 2013
Vyvesené: 7. 3. 2013 Dátum zvesenia: 22. 3. 2013
Vyvesené: 7. 3. 2013 Dátum zvesenia: 22. 3. 2013
Vyvesené: 7. 3. 2013 Dátum zvesenia: 22. 3. 2013
Vyvesené: 7. 3. 2013 Dátum zvesenia: 22. 3. 2013
Vyvesené: 21. 12. 2012 Dátum zvesenia: 5. 1. 2013
Vyvesené: 20. 12. 2012 Dátum zvesenia: 4. 1. 2013
Vyvesené: 19. 12. 2012 Dátum zvesenia: 3. 1. 2013
Vyvesené: 14. 12. 2012 Dátum zvesenia: 29. 12. 2012
Vyvesené: 14. 12. 2012 Dátum zvesenia: 29. 12. 2012
Vyvesené: 13. 12. 2012 Dátum zvesenia: 28. 12. 2012
Vyvesené: 13. 12. 2012 Dátum zvesenia: 28. 12. 2012
Vyvesené: 7. 12. 2012 Dátum zvesenia: 22. 12. 2012
Vyvesené: 21. 11. 2012 Dátum zvesenia: 6. 12. 2012
Vyvesené: 21. 11. 2012 Dátum zvesenia: 6. 12. 2012
Vyvesené: 21. 11. 2012 Dátum zvesenia: 6. 12. 2012
Vyvesené: 16. 11. 2012 Dátum zvesenia: 1. 12. 2012
Vyvesené: 14. 11. 2012 Dátum zvesenia: 29. 11. 2012
Vyvesené: 2. 11. 2012 Dátum zvesenia: 17. 11. 2012
Vyvesené: 18. 10. 2012 Dátum zvesenia: 1. 11. 2012
Vyvesené: 18. 10. 2012 Dátum zvesenia: 1. 11. 2012
Vyvesené: 18. 10. 2012 Dátum zvesenia: 1. 11. 2012
Vyvesené: 16. 10. 2012 Dátum zvesenia: 30. 10. 2012
Vyvesené: 4. 10. 2012 Dátum zvesenia: 19. 10. 2012
Vyvesené: 24. 9. 2012 Dátum zvesenia: 9. 10. 2012
Vyvesené: 12. 9. 2012 Dátum zvesenia: 27. 9. 2012
Vyvesené: 10. 8. 2012 Dátum zvesenia: 25. 8. 2012
Vyvesené: 1. 8. 2012 Dátum zvesenia: 16. 8. 2012
Vyvesené: 1. 8. 2012 Dátum zvesenia: 16. 8. 2012
Vyvesené: 19. 7. 2012 Dátum zvesenia: 3. 8. 2012
Vyvesené: 11. 7. 2012 Dátum zvesenia: 26. 7. 2012
Vyvesené: 11. 7. 2012 Dátum zvesenia: 26. 7. 2012
Vyvesené: 2. 7. 2012 Dátum zvesenia: 17. 7. 2012
Vyvesené: 2. 7. 2012 Dátum zvesenia: 17. 7. 2012
Vyvesené: 2. 7. 2012 Dátum zvesenia: 17. 7. 2012
Vyvesené: 20. 6. 2012 Dátum zvesenia: 5. 7. 2012
Vyvesené: 14. 6. 2012 Dátum zvesenia: 29. 6. 2012
Vyvesené: 13. 6. 2012 Dátum zvesenia: 28. 6. 2012
Vyvesené: 12. 6. 2012 Dátum zvesenia: 27. 6. 2012
Vyvesené: 12. 6. 2012 Dátum zvesenia: 27. 6. 2012
Vyvesené: 6. 6. 2012 Dátum zvesenia: 21. 6. 2012
Vyvesené: 25. 5. 2012 Dátum zvesenia: 9. 6. 2012
Vyvesené: 25. 5. 2012 Dátum zvesenia: 9. 6. 2012
Vyvesené: 16. 5. 2012 Dátum zvesenia: 31. 5. 2012
Vyvesené: 15. 5. 2012 Dátum zvesenia: 30. 5. 2012
Vyvesené: 11. 5. 2012 Dátum zvesenia: 26. 5. 2012
Vyvesené: 11. 5. 2012 Dátum zvesenia: 26. 5. 2012
Vyvesené: 11. 5. 2012 Dátum zvesenia: 26. 5. 2012
Vyvesené: 11. 5. 2012 Dátum zvesenia: 26. 5. 2012
Vyvesené: 11. 5. 2012 Dátum zvesenia: 26. 5. 2012
Vyvesené: 11. 5. 2012 Dátum zvesenia: 26. 5. 2012
Vyvesené: 11. 5. 2012 Dátum zvesenia: 26. 5. 2012
Vyvesené: 11. 5. 2012 Dátum zvesenia: 26. 5. 2012
Vyvesené: 11. 5. 2012 Dátum zvesenia: 26. 5. 2012
Vyvesené: 11. 5. 2012 Dátum zvesenia: 26. 5. 2012
Vyvesené: 11. 5. 2012 Dátum zvesenia: 26. 5. 2012
Vyvesené: 11. 5. 2012 Dátum zvesenia: 26. 5. 2012
Vyvesené: 11. 5. 2012 Dátum zvesenia: 26. 5. 2012

Zverejňovanie

Kontakty:

 

VRÁTNICA: 

PORUCHY A HAVÁRIE:

+421 52 468 0821

Riaditeľ: 

 
 
 
 

Oddelenie dopravy

a TKO

DISPEČING - odvoz odpadov a pristavenie VOK: 
Iveta Mištíková
+421 52 468 08 31
+421 905 280 286
 
Ing. Pavol Fejerčák  - ved. odd.
+421 52 468 0830
+421 948 237 271
 

Pohrebné služby, PIETA Kežmarok
non-stop služba:

+421 911 362 953   
 
Ing. Soňa Brijová - ved. odd. 
+421 52 452 2464
+421 911 362 953
 

Údržba verejného osvetlenia: 

+421 918 637 696
 
 

ZBERNÝ DVOR:

Pondelok – Piatok :  8.00 - 16.30 
Sobota                     :  8.00 - 16.30 
 
 

ŠPORTOVISKÁ  !!!

V prevádzke podľa dohodnutého harmonogramu. 

 

 

Mesto Kežmarok

 

Natur-pack

Natur - pack

 

!

Sociálne siete

Partnerstvá a granty

Kontakty

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok,
Polná 1493/1, 060 01 Kežmarok

Vrátnica (6:00 - 17:00 hod)PORUCHY A HAVÁRIE:
+421 52 468 0821