Verejnoprospešné služby
Mesta Kežmarok

Zmluvy, faktúry, objednávky do 09/2020

Zmluvy

Vyvesené: 28. 9. 2020 Dátum zvesenia: 13. 10. 2020
Vyvesené: 28. 9. 2020 Dátum zvesenia: 13. 10. 2020
Vyvesené: 28. 9. 2020 Dátum zvesenia: 13. 10. 2020
Vyvesené: 24. 9. 2020 Dátum zvesenia: 9. 10. 2020
Vyvesené: 23. 9. 2020 Dátum zvesenia: 8. 10. 2020
Vyvesené: 23. 9. 2020 Dátum zvesenia: 8. 10. 2020
Vyvesené: 22. 9. 2020 Dátum zvesenia: 7. 10. 2020
Vyvesené: 22. 9. 2020 Dátum zvesenia: 7. 10. 2020
Vyvesené: 22. 9. 2020 Dátum zvesenia: 7. 10. 2020
Vyvesené: 18. 9. 2020 Dátum zvesenia: 3. 10. 2020
Vyvesené: 16. 9. 2020 Dátum zvesenia: 1. 10. 2020
Vyvesené: 16. 9. 2020 Dátum zvesenia: 1. 10. 2020
Vyvesené: 16. 9. 2020 Dátum zvesenia: 1. 10. 2020
Vyvesené: 16. 9. 2020 Dátum zvesenia: 1. 10. 2020
Vyvesené: 16. 9. 2020 Dátum zvesenia: 1. 10. 2020
Vyvesené: 16. 9. 2020 Dátum zvesenia: 1. 10. 2020
Vyvesené: 16. 9. 2020 Dátum zvesenia: 1. 10. 2020
Vyvesené: 16. 9. 2020 Dátum zvesenia: 1. 10. 2020
Vyvesené: 16. 9. 2020 Dátum zvesenia: 1. 10. 2020
Vyvesené: 14. 9. 2020 Dátum zvesenia: 29. 9. 2020
Vyvesené: 14. 9. 2020 Dátum zvesenia: 29. 9. 2020
Vyvesené: 14. 9. 2020 Dátum zvesenia: 29. 9. 2020
Vyvesené: 14. 9. 2020 Dátum zvesenia: 29. 9. 2020
Vyvesené: 14. 9. 2020 Dátum zvesenia: 29. 9. 2020
Vyvesené: 14. 9. 2020 Dátum zvesenia: 29. 9. 2020
Vyvesené: 11. 9. 2020 Dátum zvesenia: 26. 9. 2020
Vyvesené: 10. 9. 2020 Dátum zvesenia: 25. 9. 2020
Vyvesené: 9. 9. 2020 Dátum zvesenia: 24. 9. 2020
Vyvesené: 4. 9. 2020 Dátum zvesenia: 19. 9. 2020
Vyvesené: 31. 8. 2020 Dátum zvesenia: 15. 9. 2020
Vyvesené: 31. 8. 2020 Dátum zvesenia: 15. 9. 2020
Vyvesené: 27. 8. 2020 Dátum zvesenia: 11. 9. 2020
Vyvesené: 27. 8. 2020 Dátum zvesenia: 11. 9. 2020
Vyvesené: 27. 8. 2020 Dátum zvesenia: 11. 9. 2020
Vyvesené: 27. 8. 2020 Dátum zvesenia: 11. 9. 2020
Vyvesené: 26. 8. 2020 Dátum zvesenia: 10. 9. 2020
Vyvesené: 25. 8. 2020 Dátum zvesenia: 9. 9. 2020
Vyvesené: 25. 8. 2020 Dátum zvesenia: 9. 9. 2020
Vyvesené: 13. 8. 2020 Dátum zvesenia: 28. 8. 2020
Vyvesené: 3. 8. 2020 Dátum zvesenia: 18. 8. 2020
Vyvesené: 29. 7. 2020 Dátum zvesenia: 13. 8. 2020
Vyvesené: 29. 7. 2020 Dátum zvesenia: 13. 8. 2020
Vyvesené: 17. 7. 2020 Dátum zvesenia: 1. 8. 2020
Vyvesené: 16. 7. 2020 Dátum zvesenia: 31. 7. 2020
Vyvesené: 15. 7. 2020 Dátum zvesenia: 30. 7. 2020
Vyvesené: 14. 7. 2020 Dátum zvesenia: 29. 7. 2020
Vyvesené: 8. 7. 2020 Dátum zvesenia: 23. 7. 2020
Vyvesené: 8. 7. 2020 Dátum zvesenia: 23. 7. 2020
Vyvesené: 6. 7. 2020 Dátum zvesenia: 21. 7. 2020
Vyvesené: 3. 7. 2020 Dátum zvesenia: 18. 7. 2020
Vyvesené: 2. 7. 2020 Dátum zvesenia: 17. 7. 2020
Vyvesené: 2. 7. 2020 Dátum zvesenia: 17. 7. 2020
Vyvesené: 1. 7. 2020 Dátum zvesenia: 16. 7. 2020
Vyvesené: 30. 6. 2020 Dátum zvesenia: 15. 7. 2020
Vyvesené: 25. 6. 2020 Dátum zvesenia: 10. 7. 2020
Vyvesené: 24. 6. 2020 Dátum zvesenia: 9. 7. 2020
Vyvesené: 15. 6. 2020 Dátum zvesenia: 30. 6. 2020
Vyvesené: 9. 6. 2020 Dátum zvesenia: 24. 6. 2020
Vyvesené: 9. 6. 2020 Dátum zvesenia: 24. 6. 2020
Vyvesené: 2. 6. 2020 Dátum zvesenia: 17. 6. 2020
Vyvesené: 29. 5. 2020 Dátum zvesenia: 13. 6. 2020
Vyvesené: 26. 5. 2020 Dátum zvesenia: 10. 6. 2020
Vyvesené: 11. 5. 2020 Dátum zvesenia: 26. 5. 2020
Vyvesené: 10. 3. 2020 Dátum zvesenia: 25. 3. 2020
Vyvesené: 10. 3. 2020 Dátum zvesenia: 25. 3. 2020
Vyvesené: 10. 3. 2020 Dátum zvesenia: 25. 3. 2020
Vyvesené: 10. 3. 2020 Dátum zvesenia: 25. 3. 2020
Vyvesené: 9. 3. 2020 Dátum zvesenia: 24. 3. 2020
Vyvesené: 6. 3. 2020 Dátum zvesenia: 21. 3. 2020
Vyvesené: 4. 3. 2020 Dátum zvesenia: 19. 3. 2020
Vyvesené: 2. 3. 2020 Dátum zvesenia: 17. 3. 2020
Vyvesené: 2. 3. 2020 Dátum zvesenia: 17. 3. 2020
Vyvesené: 2. 3. 2020 Dátum zvesenia: 17. 3. 2020
Vyvesené: 29. 2. 2020 Dátum zvesenia: 15. 3. 2020
Vyvesené: 20. 2. 2020 Dátum zvesenia: 6. 3. 2020
Vyvesené: 30. 1. 2020 Dátum zvesenia: 14. 2. 2020
Vyvesené: 29. 1. 2020 Dátum zvesenia: 13. 2. 2020
Vyvesené: 13. 1. 2020 Dátum zvesenia: 28. 1. 2020
Vyvesené: 13. 1. 2020 Dátum zvesenia: 28. 1. 2020
Vyvesené: 10. 1. 2020 Dátum zvesenia: 25. 1. 2020
Vyvesené: 2. 1. 2020 Dátum zvesenia: 17. 1. 2020
Vyvesené: 2. 1. 2020 Dátum zvesenia: 17. 1. 2020
Vyvesené: 31. 12. 2019 Dátum zvesenia: 15. 1. 2020
Vyvesené: 31. 12. 2019 Dátum zvesenia: 15. 1. 2020
Vyvesené: 31. 12. 2019 Dátum zvesenia: 15. 1. 2020
Vyvesené: 30. 12. 2019 Dátum zvesenia: 14. 1. 2020
Vyvesené: 23. 12. 2019 Dátum zvesenia: 7. 1. 2020
Vyvesené: 23. 12. 2019 Dátum zvesenia: 7. 1. 2020
Vyvesené: 23. 12. 2019 Dátum zvesenia: 7. 1. 2020
Vyvesené: 23. 12. 2019 Dátum zvesenia: 7. 1. 2020
Vyvesené: 19. 12. 2019 Dátum zvesenia: 3. 1. 2020
Vyvesené: 13. 12. 2019 Dátum zvesenia: 28. 12. 2019
Vyvesené: 9. 12. 2019 Dátum zvesenia: 24. 12. 2019
Vyvesené: 5. 12. 2019 Dátum zvesenia: 20. 12. 2019
Vyvesené: 5. 12. 2019 Dátum zvesenia: 20. 12. 2019
Vyvesené: 3. 12. 2019 Dátum zvesenia: 18. 12. 2019
Vyvesené: 28. 11. 2019 Dátum zvesenia: 13. 12. 2019
Vyvesené: 15. 11. 2019 Dátum zvesenia: 30. 11. 2019
Vyvesené: 31. 10. 2019 Dátum zvesenia: 15. 11. 2019
Vyvesené: 15. 10. 2019 Dátum zvesenia: 29. 10. 2019
Vyvesené: 14. 10. 2019 Dátum zvesenia: 28. 10. 2019
Vyvesené: 11. 10. 2019 Dátum zvesenia: 26. 10. 2019
Vyvesené: 11. 10. 2019 Dátum zvesenia: 26. 10. 2019
Vyvesené: 11. 10. 2019 Dátum zvesenia: 26. 10. 2019
Vyvesené: 11. 10. 2019 Dátum zvesenia: 26. 10. 2019
Vyvesené: 11. 10. 2019 Dátum zvesenia: 26. 10. 2019
Vyvesené: 11. 10. 2019 Dátum zvesenia: 26. 10. 2019
Vyvesené: 11. 10. 2019 Dátum zvesenia: 26. 10. 2019
Vyvesené: 11. 10. 2019 Dátum zvesenia: 26. 10. 2019
Vyvesené: 11. 10. 2019 Dátum zvesenia: 26. 10. 2019
Vyvesené: 11. 10. 2019 Dátum zvesenia: 26. 10. 2019
Vyvesené: 11. 10. 2019 Dátum zvesenia: 26. 10. 2019
Vyvesené: 12. 9. 2019 Dátum zvesenia: 27. 9. 2019
Vyvesené: 15. 7. 2019 Dátum zvesenia: 30. 7. 2019
Vyvesené: 15. 7. 2019 Dátum zvesenia: 30. 7. 2019
Vyvesené: 10. 7. 2019 Dátum zvesenia: 25. 7. 2019
Vyvesené: 10. 7. 2019 Dátum zvesenia: 25. 7. 2019
Vyvesené: 28. 6. 2019 Dátum zvesenia: 13. 7. 2019
Vyvesené: 14. 6. 2019 Dátum zvesenia: 29. 6. 2019
Vyvesené: 3. 6. 2019 Dátum zvesenia: 18. 6. 2019
Vyvesené: 31. 5. 2019 Dátum zvesenia: 15. 6. 2019
Vyvesené: 22. 5. 2019 Dátum zvesenia: 6. 6. 2019
Vyvesené: 15. 5. 2019 Dátum zvesenia: 30. 5. 2019
Vyvesené: 10. 5. 2019 Dátum zvesenia: 25. 5. 2019
Vyvesené: 25. 4. 2019 Dátum zvesenia: 10. 5. 2019
Vyvesené: 25. 4. 2019 Dátum zvesenia: 10. 5. 2019
Vyvesené: 16. 4. 2019 Dátum zvesenia: 1. 5. 2019
Vyvesené: 12. 4. 2019 Dátum zvesenia: 27. 4. 2019
Vyvesené: 11. 4. 2019 Dátum zvesenia: 26. 4. 2019
Vyvesené: 29. 3. 2019 Dátum zvesenia: 13. 4. 2019
Vyvesené: 28. 3. 2019 Dátum zvesenia: 12. 4. 2019
Vyvesené: 28. 3. 2019 Dátum zvesenia: 12. 4. 2019
Vyvesené: 28. 3. 2019 Dátum zvesenia: 12. 4. 2019
Vyvesené: 28. 3. 2019 Dátum zvesenia: 12. 4. 2019
Vyvesené: 28. 3. 2019 Dátum zvesenia: 12. 4. 2019
Vyvesené: 28. 3. 2019 Dátum zvesenia: 12. 4. 2019
Vyvesené: 28. 3. 2019 Dátum zvesenia: 12. 4. 2019
Vyvesené: 28. 3. 2019 Dátum zvesenia: 12. 4. 2019
Vyvesené: 28. 3. 2019 Dátum zvesenia: 12. 4. 2019
Vyvesené: 28. 3. 2019 Dátum zvesenia: 12. 4. 2019
Vyvesené: 28. 3. 2019 Dátum zvesenia: 12. 4. 2019
Vyvesené: 28. 3. 2019 Dátum zvesenia: 12. 4. 2019
Vyvesené: 28. 3. 2019 Dátum zvesenia: 12. 4. 2019
Vyvesené: 28. 3. 2019 Dátum zvesenia: 12. 4. 2019
Vyvesené: 28. 3. 2019 Dátum zvesenia: 12. 4. 2019
Vyvesené: 28. 3. 2019 Dátum zvesenia: 12. 4. 2019
Vyvesené: 28. 3. 2019 Dátum zvesenia: 12. 4. 2019
Vyvesené: 28. 3. 2019 Dátum zvesenia: 12. 4. 2019
Vyvesené: 28. 3. 2019 Dátum zvesenia: 12. 4. 2019
Vyvesené: 28. 3. 2019 Dátum zvesenia: 12. 4. 2019
Vyvesené: 28. 3. 2019 Dátum zvesenia: 12. 4. 2019
Vyvesené: 28. 3. 2019 Dátum zvesenia: 12. 4. 2019
Vyvesené: 28. 3. 2019 Dátum zvesenia: 12. 4. 2019
Vyvesené: 28. 3. 2019 Dátum zvesenia: 12. 4. 2019
Vyvesené: 28. 3. 2019 Dátum zvesenia: 12. 4. 2019
Vyvesené: 28. 3. 2019 Dátum zvesenia: 12. 4. 2019
Vyvesené: 28. 3. 2019 Dátum zvesenia: 12. 4. 2019
Vyvesené: 28. 3. 2019 Dátum zvesenia: 12. 4. 2019
Vyvesené: 28. 3. 2019 Dátum zvesenia: 12. 4. 2019
Vyvesené: 28. 3. 2019 Dátum zvesenia: 12. 4. 2019
Vyvesené: 28. 3. 2019 Dátum zvesenia: 12. 4. 2019
Vyvesené: 28. 3. 2019 Dátum zvesenia: 12. 4. 2019
Vyvesené: 28. 3. 2019 Dátum zvesenia: 12. 4. 2019
Vyvesené: 19. 3. 2019 Dátum zvesenia: 3. 4. 2019
Vyvesené: 28. 2. 2019 Dátum zvesenia: 15. 3. 2019
Vyvesené: 26. 2. 2019 Dátum zvesenia: 13. 3. 2019
Vyvesené: 21. 2. 2019 Dátum zvesenia: 8. 3. 2019
Vyvesené: 18. 2. 2019 Dátum zvesenia: 5. 3. 2019
Vyvesené: 13. 2. 2019 Dátum zvesenia: 28. 2. 2019
Vyvesené: 5. 2. 2019 Dátum zvesenia: 20. 2. 2019
Vyvesené: 4. 2. 2019 Dátum zvesenia: 19. 2. 2019
Vyvesené: 30. 1. 2019 Dátum zvesenia: 14. 2. 2019
Vyvesené: 16. 1. 2019 Dátum zvesenia: 31. 1. 2019
Vyvesené: 14. 1. 2019 Dátum zvesenia: 29. 1. 2019
Vyvesené: 10. 1. 2019 Dátum zvesenia: 25. 1. 2019
Vyvesené: 10. 1. 2019 Dátum zvesenia: 25. 1. 2019
Vyvesené: 10. 1. 2019 Dátum zvesenia: 25. 1. 2019
Vyvesené: 10. 1. 2019 Dátum zvesenia: 25. 1. 2019
Vyvesené: 10. 1. 2019 Dátum zvesenia: 25. 1. 2019
Vyvesené: 10. 1. 2019 Dátum zvesenia: 25. 1. 2019
Vyvesené: 10. 1. 2019 Dátum zvesenia: 25. 1. 2019
Vyvesené: 10. 1. 2019 Dátum zvesenia: 25. 1. 2019
Vyvesené: 10. 1. 2019 Dátum zvesenia: 25. 1. 2019
Vyvesené: 10. 1. 2019 Dátum zvesenia: 25. 1. 2019
Vyvesené: 10. 1. 2019 Dátum zvesenia: 25. 1. 2019
Vyvesené: 10. 1. 2019 Dátum zvesenia: 25. 1. 2019
Vyvesené: 10. 1. 2019 Dátum zvesenia: 25. 1. 2019
Vyvesené: 10. 1. 2019 Dátum zvesenia: 25. 1. 2019
Vyvesené: 10. 1. 2019 Dátum zvesenia: 25. 1. 2019
Vyvesené: 10. 1. 2019 Dátum zvesenia: 25. 1. 2019
Vyvesené: 10. 1. 2019 Dátum zvesenia: 25. 1. 2019
Vyvesené: 10. 1. 2019 Dátum zvesenia: 25. 1. 2019
Vyvesené: 10. 1. 2019 Dátum zvesenia: 25. 1. 2019
Vyvesené: 10. 1. 2019 Dátum zvesenia: 25. 1. 2019
Vyvesené: 10. 1. 2019 Dátum zvesenia: 25. 1. 2019
Vyvesené: 10. 1. 2019 Dátum zvesenia: 25. 1. 2019
Vyvesené: 10. 1. 2019 Dátum zvesenia: 25. 1. 2019
Vyvesené: 10. 1. 2019 Dátum zvesenia: 25. 1. 2019
Vyvesené: 10. 1. 2019 Dátum zvesenia: 25. 1. 2019
Vyvesené: 9. 1. 2019 Dátum zvesenia: 24. 1. 2019
Vyvesené: 2. 1. 2019 Dátum zvesenia: 17. 1. 2019
Vyvesené: 5. 12. 2018 Dátum zvesenia: 20. 12. 2018
Vyvesené: 31. 7. 2018 Dátum zvesenia: 15. 8. 2018
Vyvesené: 20. 7. 2018 Dátum zvesenia: 4. 8. 2018
Vyvesené: 26. 6. 2018 Dátum zvesenia: 11. 7. 2018
Vyvesené: 5. 6. 2018 Dátum zvesenia: 20. 6. 2018
Vyvesené: 5. 4. 2018 Dátum zvesenia: 20. 4. 2018
Vyvesené: 6. 3. 2018 Dátum zvesenia: 21. 3. 2018
Vyvesené: 2. 2. 2018 Dátum zvesenia: 17. 2. 2018
Vyvesené: 25. 1. 2018 Dátum zvesenia: 9. 2. 2018
Vyvesené: 10. 1. 2018 Dátum zvesenia: 25. 1. 2018
Vyvesené: 15. 12. 2017 Dátum zvesenia: 30. 12. 2017
Vyvesené: 31. 10. 2017 Dátum zvesenia: 15. 11. 2017
Vyvesené: 27. 9. 2017 Dátum zvesenia: 12. 10. 2017
Vyvesené: 26. 9. 2017 Dátum zvesenia: 11. 10. 2017
Vyvesené: 18. 8. 2017 Dátum zvesenia: 2. 9. 2017
Vyvesené: 1. 8. 2017 Dátum zvesenia: 16. 8. 2017
Vyvesené: 14. 7. 2017 Dátum zvesenia: 29. 7. 2017
Vyvesené: 13. 7. 2017 Dátum zvesenia: 28. 7. 2017
Vyvesené: 29. 6. 2017 Dátum zvesenia: 14. 7. 2017
Vyvesené: 29. 6. 2017 Dátum zvesenia: 14. 7. 2017
Vyvesené: 7. 6. 2017 Dátum zvesenia: 22. 6. 2017
Vyvesené: 7. 6. 2017 Dátum zvesenia: 22. 6. 2017
Vyvesené: 19. 5. 2017 Dátum zvesenia: 3. 6. 2017
Vyvesené: 19. 5. 2017 Dátum zvesenia: 3. 6. 2017
Vyvesené: 19. 5. 2017 Dátum zvesenia: 3. 6. 2017
Vyvesené: 19. 5. 2017 Dátum zvesenia: 3. 6. 2017
Vyvesené: 19. 5. 2017 Dátum zvesenia: 3. 6. 2017
Vyvesené: 19. 5. 2017 Dátum zvesenia: 3. 6. 2017
Vyvesené: 19. 5. 2017 Dátum zvesenia: 3. 6. 2017
Vyvesené: 19. 5. 2017 Dátum zvesenia: 3. 6. 2017
Vyvesené: 19. 5. 2017 Dátum zvesenia: 3. 6. 2017
Vyvesené: 19. 5. 2017 Dátum zvesenia: 3. 6. 2017
Vyvesené: 17. 5. 2017 Dátum zvesenia: 1. 6. 2017
Vyvesené: 11. 5. 2017 Dátum zvesenia: 26. 5. 2017
Vyvesené: 5. 5. 2017 Dátum zvesenia: 20. 5. 2017
Vyvesené: 2. 5. 2017 Dátum zvesenia: 17. 5. 2017
Vyvesené: 28. 4. 2017 Dátum zvesenia: 13. 5. 2017
Vyvesené: 24. 4. 2017 Dátum zvesenia: 9. 5. 2017
Vyvesené: 21. 4. 2017 Dátum zvesenia: 6. 5. 2017
Vyvesené: 21. 4. 2017 Dátum zvesenia: 6. 5. 2017
Vyvesené: 21. 4. 2017 Dátum zvesenia: 6. 5. 2017
Vyvesené: 19. 4. 2017 Dátum zvesenia: 4. 5. 2017
Vyvesené: 11. 4. 2017 Dátum zvesenia: 26. 4. 2017
Vyvesené: 11. 4. 2017 Dátum zvesenia: 26. 4. 2017
Vyvesené: 11. 4. 2017 Dátum zvesenia: 26. 4. 2017
Vyvesené: 11. 4. 2017 Dátum zvesenia: 26. 4. 2017
Vyvesené: 11. 4. 2017 Dátum zvesenia: 26. 4. 2017
Vyvesené: 11. 4. 2017 Dátum zvesenia: 26. 4. 2017
Vyvesené: 11. 4. 2017 Dátum zvesenia: 26. 4. 2017
Vyvesené: 11. 4. 2017 Dátum zvesenia: 26. 4. 2017
Vyvesené: 11. 4. 2017 Dátum zvesenia: 26. 4. 2017
Vyvesené: 11. 4. 2017 Dátum zvesenia: 26. 4. 2017
Vyvesené: 7. 4. 2017 Dátum zvesenia: 22. 4. 2017
Vyvesené: 1. 3. 2017 Dátum zvesenia: 16. 3. 2017
Vyvesené: 27. 2. 2017 Dátum zvesenia: 14. 3. 2017
Vyvesené: 2. 2. 2017 Dátum zvesenia: 17. 2. 2017
Vyvesené: 12. 1. 2017 Dátum zvesenia: 27. 1. 2017
Vyvesené: 23. 12. 2016 Dátum zvesenia: 7. 1. 2017
Vyvesené: 23. 12. 2016 Dátum zvesenia: 7. 1. 2017
Vyvesené: 23. 12. 2016 Dátum zvesenia: 7. 1. 2017
Vyvesené: 16. 12. 2016 Dátum zvesenia: 31. 12. 2016
Vyvesené: 14. 12. 2016 Dátum zvesenia: 29. 12. 2016
Vyvesené: 14. 12. 2016 Dátum zvesenia: 29. 12. 2016
Vyvesené: 30. 11. 2016 Dátum zvesenia: 15. 12. 2016
Vyvesené: 30. 11. 2016 Dátum zvesenia: 15. 12. 2016
Vyvesené: 22. 11. 2016 Dátum zvesenia: 7. 12. 2016
Vyvesené: 22. 11. 2016 Dátum zvesenia: 7. 12. 2016
Vyvesené: 6. 10. 2016 Dátum zvesenia: 21. 10. 2016
Vyvesené: 13. 7. 2016 Dátum zvesenia: 28. 7. 2016
Vyvesené: 9. 6. 2016 Dátum zvesenia: 24. 6. 2016
Vyvesené: 27. 5. 2016 Dátum zvesenia: 11. 6. 2016
Vyvesené: 18. 5. 2016 Dátum zvesenia: 2. 6. 2016
Vyvesené: 31. 3. 2016 Dátum zvesenia: 15. 4. 2016
Vyvesené: 22. 3. 2016 Dátum zvesenia: 6. 4. 2016
Vyvesené: 15. 1. 2016 Dátum zvesenia: 30. 1. 2016
Vyvesené: 13. 1. 2016 Dátum zvesenia: 28. 1. 2016
Vyvesené: 13. 8. 2015 Dátum zvesenia: 28. 8. 2015
Vyvesené: 24. 4. 2015 Dátum zvesenia: 9. 5. 2015
Vyvesené: 9. 4. 2015 Dátum zvesenia: 24. 4. 2015
Vyvesené: 31. 3. 2015 Dátum zvesenia: 15. 4. 2015
Vyvesené: 23. 2. 2015 Dátum zvesenia: 10. 3. 2015
Vyvesené: 12. 2. 2015 Dátum zvesenia: 27. 2. 2015
Vyvesené: 12. 2. 2015 Dátum zvesenia: 27. 2. 2015
Vyvesené: 10. 2. 2015 Dátum zvesenia: 25. 2. 2015
Vyvesené: 17. 9. 2014 Dátum zvesenia: 2. 10. 2014
Vyvesené: 3. 7. 2014 Dátum zvesenia: 18. 7. 2014
Vyvesené: 27. 2. 2014 Dátum zvesenia: 14. 3. 2014
Vyvesené: 30. 1. 2014 Dátum zvesenia: 14. 2. 2014
Vyvesené: 14. 12. 2012 Dátum zvesenia: 29. 12. 2012
Vyvesené: 7. 12. 2012 Dátum zvesenia: 22. 12. 2012
Vyvesené: 8. 11. 2012 Dátum zvesenia: 23. 11. 2012
Vyvesené: 16. 10. 2012 Dátum zvesenia: 30. 10. 2012
Vyvesené: 4. 7. 2012 Dátum zvesenia: 19. 7. 2012
Vyvesené: 22. 6. 2012 Dátum zvesenia: 7. 7. 2012
Vyvesené: 11. 6. 2012 Dátum zvesenia: 26. 6. 2012
Vyvesené: 8. 6. 2012 Dátum zvesenia: 23. 6. 2012
Vyvesené: 5. 6. 2012 Dátum zvesenia: 20. 6. 2012
Vyvesené: 25. 5. 2012 Dátum zvesenia: 9. 6. 2012
Vyvesené: 25. 5. 2012 Dátum zvesenia: 9. 6. 2012
Vyvesené: 21. 5. 2012 Dátum zvesenia: 5. 6. 2012
Vyvesené: 21. 5. 2012 Dátum zvesenia: 5. 6. 2012
Vyvesené: 9. 5. 2012 Dátum zvesenia: 24. 5. 2012

Zverejňovanie

Kontakty:

 

VRÁTNICA: 

PORUCHY A HAVÁRIE:

+421 52 468 0821

Riaditeľ: 

Ing. Peter Gaži
+421 52 468 0832
 

Oddelenie dopravy

a TKO

DISPEČING - odvoz odpadov a pristavenie VOK: 
Iveta Mištíková
+421 52 468 08 31
+421 905 280 286
 
Ing. Pavol Fejerčák  - ved. odd.
+421 52 468 0830
+421 948 237 271
 

Zmena vývozu odpadu v mesiaci máj počas sviatkov:

TKO:

 z 1.mája (pondelok)sa vývoz TKO presunie na 2.mája (utorok)
 z 8.mája (pondelok) sa vývoz TKO presunie na 9.mája (utorok)

BIO odpad (tráva, lístie):

 z 1.mája (pondelok) sa vývoz BIO odpadu presunie na 3.mája (streda)
 z 8.mája (pondelok) sa vývoz BIO odpadu presunie na 10.mája (streda)
 

Pohrebné služby, PIETA Kežmarok
non-stop služba:

+421 911 362 953   
 
Ing. Soňa Brijová - ved. odd. 
+421 52 452 2464
+421 911 362 953
 

Údržba verejného osvetlenia: 

+421 918 637 696
 
 

ZBERNÝ DVOR:

Pondelok – Piatok :  8.00 - 16.30 
Sobota                     :  8.00 - 16.30 
 
 

ŠPORTOVISKÁ  !!!

V prevádzke podľa dohodnutého harmonogramu. 

 

 

Mesto Kežmarok

 

Natur-pack

Natur - pack

 

!

Sociálne siete

Partnerstvá a granty

Kontakty

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok,
Polná 1493/1, 060 01 Kežmarok

Vrátnica (6:00 - 17:00 hod)PORUCHY A HAVÁRIE:
+421 52 468 0821