Verejnoprospešné služby
Mesta Kežmarok

Zmluvy, faktúry, objednávky do 08/2020


Partnerstvá a granty

Kontakty

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok,
Polná 1493/1, 060 01 Kežmarok

Vrátnica (6:00 - 17:00 hod)PORUCHY A HAVÁRIE:
+421 52 468 0821