O nás

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

Organizácia vznikla dňa 1.4.2012 ako samostatná príspevková organizácia Mesta Kežmarok zo Strediska 02 – ÚVP a SZ (Údržba verejných priestranstiev a separovaný zber) spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok

ul. Poľná 1, Kežmarok

 • zabezpečuje kosenie trávnatých porastov strojné a ručné dokášanie verejných priestranstiev a priestranstiev podľa požiadaviek objednávateľov (v organizáciách)
 • sezónnu výsadbu kvetinových záhonov, váz a ich pravidelnú údržbu
 • rezy a tvarovanie živých plotov
 • úprava uličných stromoradí, vyššej zelene (stromy,kríky), výruby stromov na základe povolení MsÚ
 • správu a údržbu verejného osvetlenia
 • opravy osvetlení v obciach a organizáciách podľa objednávok
 • montáž, rekonštrukcie,údržba elektrických zariadení (vianočná výzdoba, reklamné pútače)
 • strojové čistenie ciest vozidlom IVECO
 • separácia odpadu – zvoz,dotrieďovanie a expedícia vyseparovaného odpadu
 • zvoz biologického odpadu
 • opravy a údržba detských ihrísk
 • údržba drobnej architektúry Mesta Kežmarok

Partnerstvá a granty

Mesto Kežmarokprojektlogo_ts_kk