Verejnoprospešné služby
Mesta Kežmarok

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26. 11. 2021

Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplatného mýta

72/2021

Neuvedené

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

23. 11. 2021

Dohoda č.21/46/010/17

71/2021

Neuvedené

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

19. 11. 2021

Nájomná zmluva č. 14/2021/PO/ŠPORT

70/2021

120,00 EUR

Mestský hokejový klub o.z. Kežmarok

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

19. 11. 2021

Nájomná zmluva č. 13/2021/PO/ŠPORT

69/2021

120,00 EUR

Hokejový klub mládeže Kežmarok o.z.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

18. 11. 2021

Zmluva o pristúpení k záväzku č. 11/11/2021

68/2021

195 597,91 EUR

BFF Central Europe s.r.o.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

18. 11. 2021

Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplatného mýta

67/2021

50,00 EUR

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

16. 11. 2021

Nájomná zmluva č. 12/2021/PO/ŠPORT

66/2021

20,00 EUR

Základná škola s materskou školou

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

29. 10. 2021

Zmluva na vykonávanie servisných prehliadok a prevádzkovania predajných automatov vo vlastníctve

65/2021

Neuvedené

KÁVOMATY, s.r.o.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

29. 10. 2021

Zmluva o výpožičke

64/2021

Neuvedené

KÁVOMATY, s.r.o.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

27. 10. 2021

Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplatného mýta

63/2021

50,00 EUR

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

27. 10. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb na zber a prepravu triedeného odpadu

62/2021

10,00 EUR

CCC Slovakia, s.r.o.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

26. 10. 2021

Zmluva o predaji reklamnej plochy

61/2021

160,00 EUR

CORA GEO, s.r.o.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

15. 10. 2021

Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. 59/2017

Dodatok č. 2 k Zmluve 59/2017ko

165,41 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

30. 9. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb na zber a prepravu biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu

60/2021

1,50 EUR

Stredná odborná škola

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

28. 9. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Dodatok č.1 k Zmluve 32/2021

Neuvedené

RECO Computer s.r.o.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

22. 9. 2021

Nájomná zmluva č. 3/2021/FO/ŠPORT

59/2021

17,00 EUR

Ing. Daniel Marhefka

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

21. 9. 2021

Zmluva č. 1677/2021/OPR o poskytnutí dotácie

58/2021

44 205,00 EUR

Prešovský samosprávny kraj

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

9. 9. 2021

Nájomná zmluva č. 57/2021

57/2021

165,00 EUR

Ing. Jozef Mikluš - JM

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

8. 9. 2021

Nájomná zmluva č. 10/2021/PO/ŠPORT

56/2021

21,50 EUR

ŠPORT PRE VŠEKÝCH KEŽMAROK o.z.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

8. 9. 2021

Zmluva o výpožičke

55/2021

Neuvedené

Mestské kultúrne stredisko

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

12. 8. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb na zber a prepravu triedeného odpadu

54/2021

Neuvedené

František Dravecký - FeriD Trade

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

10. 8. 2021

Nájomná zmluva č. 9/2021/PO/ŠPORT

53/2021

5,00 EUR

Centrum voľného času

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

23. 7. 2021

Nájomná zmluva č. 8/2021/PO/ŠPORT

52/2021

7,20 EUR

Tatranská Futbalová Akadémia

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

23. 7. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb na zber a prepravu triedeného odpadu

51/2021

Neuvedené

SERCHIO, s.r.o.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

19. 7. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb na zber a prepravu triedeného odpadu

50/2021

50,00 EUR

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

19. 7. 2021

Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplatného mýta

49/2021

50,00 EUR

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

19. 7. 2021

Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplatného mýta

48/2021

50,00 EUR

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

19. 7. 2021

Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplatného mýta

47/2021

50,00 EUR

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

15. 7. 2021

Zmluva o zverení majetku do správy č. 114/2021

46/2021

Neuvedené

Mesto Kežmarok

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

6. 7. 2021

Zmluva o umiestnení mraziaceho boxu

45/2021

Neuvedené

FOOD LOGISTIC s.r.o.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

6. 7. 2021

Zmluva o umiestnení mraziaceho boxu

44/2021

Neuvedené

FOOD LOGISTIC s.r.o.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

6. 7. 2021

Nájomná zmluva č. 7/2021/PO/ŠPORT

43/2021

5,00 EUR

Centrum voľného času

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

28. 6. 2021

Zmluva o výpožičke

42/2021

Neuvedené

Mestské kultúrne stredisko

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

25. 6. 2021

Dodatok č.2 k Zmluve o nakladaní s oddelene zbieranými zložkami komunálnych odpadov

Dodatok č. 2 k Zmluve 44/2019

Neuvedené

Mesto Kežmarok

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

15. 6. 2021

Zmluva o Platobnej karte

41/2021

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

15. 6. 2021

Zmluva o Platobnej karte

40/2021

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

15. 6. 2021

Zmluva o Platobnej karte

39/2021

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

15. 6. 2021

Zmluva o bežnom účte

38/2021

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

15. 6. 2021

Zmluva o balíkovom účte

37/2021

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

15. 6. 2021

Zmluva o balíkovom účte

36/2021

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

15. 6. 2021

Zmluva o Elektronickej službe Business24

35/2021

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

14. 6. 2021

Rámcová zmluva

34/2021

Neuvedené

Kofola a.s

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

11. 6. 2021

Dohoda o ukončení zmluvy č.14/2019/OM

33/2021

54,00 EUR

Mestské kultúrne stredisko

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

11. 6. 2021

Zmluva o dielo na dodanie tovaru a jeho odbornej inštalácie

32/2021

16 550,10 EUR

RECO Computer s.r.o.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

2. 6. 2021

Nájomná zmluva č. 2/2021/FO/ŠPORT

31/2021

17,00 EUR

Tibor Friedman

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

31. 5. 2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 0004223

30/2021

1 400,00 EUR

O2 Slovakia, s.r.o.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

28. 5. 2021

Nájomná zmluva č. 1/2021/FO/ŠPORT

29/2021

17,00 EUR

František Tomčák

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

28. 5. 2021

Zmluva o lízingu hnuteľných vecí č. LZC/21/10443

28/2021

18 478,80 EUR

VÚB Leasing, a.s.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

26. 5. 2021

Rámcová zmluva

27/2021

108,00 EUR

Brantner Poprad, s.r.o.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

20. 5. 2021

Rámcová kúpna zmluva

26/2021

Neuvedené

Greentech Slovakia s.r.o.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

10. 5. 2021

Nájomná zmluva č. 6/2021/PO/ŠPORT

25/2021

3,50 EUR

S-dance

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

10. 5. 2021

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

Dodatok č. 1 k zmluve 6/2017

480,00 EUR

Pavol Mikulášik - Empire

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

5. 5. 2021

Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplatného mýta

24/2021

Neuvedené

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

5. 5. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb na zber a prepravu triedeného odpadu

23/2021

Neuvedené

Marián Mrva - ALMMA

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

29. 4. 2021

Rámcová kúpna zmluva

22/2021

Neuvedené

Servis Plus, s.r.o.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

22. 4. 2021

Zmluva o lízingu hnuteľných vecí

21/2021

5 988,00 EUR päťtisícdeväťstoosemdesiatosem

VÚB Leasing, a.s.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

22. 4. 2021

Zmluva o lízingu hnuteľných vecí

20/2021

8 340,00 EUR osemtisíctristoštyridsať

VÚB Leasing, a.s.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

20. 4. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb na zber a prepravu triedeného odpadu

19/2021

Neuvedené

B5 CENTRUM s.r.o.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

14. 4. 2021

Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplatného mýta

18/2021

Neuvedené

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

14. 4. 2021

Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplatného mýta

17/2021

Neuvedené

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

9. 4. 2021

Zmluva o poradenských a konzultačných službách

16/2021

5 000,00 EUR

TEMEO s.r.o.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

30. 3. 2021

Kúpna zmluva

15/2021

Neuvedené

WASTE GROUP ENERGY s.r.o.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

30. 3. 2021

Zmluva o zabezpečení systému financovania triedeného odpadu

14/2021

117 814,86 EUR

NATUR-PACK, a.s.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

24. 3. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb na zber a prepravu triedeného odpadu

13/2021

Neuvedené

Pavel Kožuško, VŠEDOM

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

17. 3. 2021

Nájomná zmluva č. 5/2021/PO/ŠPORT

12/2021

333,34 EUR

Jaroslav Zavacký

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

17. 3. 2021

Nájomná zmluva č. 4/2021/PO/ŠPORT

11/2021

60,00 EUR

1. Mestský futbalový klub Kežmarok

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

17. 3. 2021

Nájomná zmluva č. 3/2021/PO/ŠPORT

10/2021

60,00 EUR

Klub priateľov Magury

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

17. 3. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb na zber a prepravu triedeného odpadu

9/2021

Neuvedené

FM DESIGN, s.r.o.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

4. 3. 2021

Zmluva o prijímaní platobných kariet prostredníctvom EFT/POS terminálov

8/2021

Neuvedené

UniCredit BankCzech Republic and Slovakia, a.s.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

26. 2. 2021

Zmluva o dielo č. 21/2021/20D/DS

7/2021

Neuvedené

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

15. 2. 2021

Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplatného mýta

6/2021

Neuvedené

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

28. 1. 2021

Zmluva o výpožičke

5/2021

Neuvedené

Obec Ľubica

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

18. 1. 2021

Zmluva o zriadení a prevádzke emailových schránok

4/2021

324,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

7. 1. 2021

Nájomná zmluva č. 2/2021/PO/ŠPORT

3/2021

Neuvedené

Mestský športový klub Kežmarok

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

18. 12. 2020

Nájomná zmluva č. 1/2021/PO/ŠPORT

2/2021

8,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

18. 12. 2020

Kolektívna zmluva

1/2021

Neuvedené

Základná organizácia Odborového zväzu KOVO

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

11. 12. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb na zber a prepravu triedeného odpadu

172/2020

Neuvedené

TATRAKER s.r.o.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

11. 12. 2020

Nájomná zmluva č. 47/2020/PO/ŠPORT

171/2020

120,00 EUR

Šport je cesta - hokejbal, oz

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

10. 12. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb prostredníctvom pultu centrálnej ochrany

170/2020

90,00 EUR

Mesto Kežmarok

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

4. 12. 2020

Nájomná zmluva č. 56/2020/FO/ŠPORT

169/2020

120,00 EUR

Martina Nováková

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

4. 12. 2020

Nájomná zmluva č. 55/2020/FO/ŠPORT

168/2020

120,00 EUR

Ing. Andrea Kožušková

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

2. 12. 2020

Nájomná zmluva č. 54/2020/FO/ŠPORT

167/2020

120,00 EUR

Peter Polčin

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

2. 12. 2020

Nájomná zmluva č. 46/2020/PO/ŠPORT

166/2020

120,00 EUR

Mestský hokejový klub o.z. Kežmarok

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

25. 11. 2020

DOHODA č. 20/46/054/149

165/2020

40 096,30 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

20. 11. 2020

Nájomná zmluva č. 53/2020/FO/ŠPORT

164/2020

120,00 EUR

Martin Griglák

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

20. 11. 2020

Nájomná zmluva č. 52/2020/FO/ŠPORT

163/2020

120,00 EUR

Ing. Andrea Kožušková

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

16. 11. 2020

Dodatok č. 3 k Zmluve o nebytových priestorov č.365/2012/OM

Dodatok č. 3 k zmluve č. 143/2020

670,00 EUR

Slovanet, a.s.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

3. 11. 2020

Dodatok č. 1 k Leasingovej zmluve č. LZF/19/70840 zo dňa 3.12.2019

Dodatok č.1 k zmluve č. 220/2019

Neuvedené

ČSOB Leasing, a.s.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

3. 11. 2020

Dodatok č. 1 k Leasingovej zmluve č. LZF/17/70476 zo dňa 11.12.2017

Dodatok č.1 k zmluve č. 65/2017

Neuvedené

ČSOB Leasing, a.s.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

30. 10. 2020

Dodatok č. DOT/20/05443 k Zmluve o finančnom lízingu č. LZC/20/05443

Dodatok k zmluve č. 111/2020

Neuvedené

VÚB Leasing, a.s.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

30. 10. 2020

Dodatok č. DOT/20/05445 k Zmluve o finančnom lízingu č. LZC/20/10385

Dodatok k zmluve č. 110/2020

Neuvedené

VÚB Leasing, a.s.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

30. 10. 2020

Dodatok č. DOT/20/05442 k Zmluve o finančnom lízingu č. LZC/19/11012

Dodatok k zmluve č. 225/2019

Neuvedené

VÚB Leasing, a.s.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

29. 10. 2020

Zmluva o plnom servise a údržbe č. 2020068

162/2020

Neuvedené

Next Team, s.r.o.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

29. 10. 2020

Nájomná zmluva č. 27102020

161/2020

54,07 EUR

Next Team, s.r.o.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

29. 10. 2020

DOHODA č. 20/46/54X/19

160/2020

42 104,16 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

29. 10. 2020

DOHODA č. 20/46/54X/18

159/2020

78 945,30 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

9. 10. 2020

Dodatok č.1 k Zmluve o údržbe a servise na odborné prehliadky a skúšky

Dodatok č.1 k Zmluve 183/2019 o údržbe a servise n

28 326,00 EUR

DELTECH, a.s.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

9. 10. 2020

Nájomná zmluva č. 51/2020/FO/ŠPORT

158/2020

160,00 EUR

Štefan Sarnovský

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

9. 10. 2020

Nájomná zmluva č. 50/2020/FO/ŠPORT

157/2020

7,00 EUR

Michal Modranský

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

9. 10. 2020

Nájomná zmluva č. 49/2020/FO/ŠPORT

156/2020

17,00 EUR

František Tomčák

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

9. 10. 2020

Nájomná zmluva č. 45/2020/PO/ŠPORT

155/2020

160,00 EUR

Hokejový klub mládeže Kežmarok o.z.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

7. 10. 2020

Servisná zmluva č. SZGHP79

154/2020

Neuvedené

ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

6. 10. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb na zber a prepravu triedeného odpadu

153/2020

Neuvedené

ZAMAZ, spol. s r.o.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

2. 10. 2020

Nájomná zmluva č. 44/2020/PO/ŠPORT

152/2020

160,00 EUR

Mestský hokejový klub o.z. Kežmarok

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Partnerstvá a granty

Kontakty

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok,
Polná 1493/1, 060 01 Kežmarok

Vrátnica (non-stop) PORUCHY A HAVÁRIE:
+421 52 468 0821