Verejnoprospešné služby
Mesta Kežmarok

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
9. 10 .2020

Dodatok č.1 k Zmluve o údržbe a servise na odborné prehliadky a skúšky

Dodatok č.1 k Zmluve 183/2019 o údržbe a servise n

28 326,00 EUR

DELTECH, a.s.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

9. 10 .2020

Nájomná zmluva č. 51/2020/FO/ŠPORT

158/2020

160,00 EUR

Štefan Sarnovský

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

9. 10 .2020

Nájomná zmluva č. 50/2020/FO/ŠPORT

157/2020

7,00 EUR

Michal Modranský

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

9. 10 .2020

Nájomná zmluva č. 49/2020/FO/ŠPORT

156/2020

17,00 EUR

František Tomčák

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

9. 10 .2020

Nájomná zmluva č. 45/2020/PO/ŠPORT

155/2020

160,00 EUR

Hokejový klub mládeže Kežmarok o.z.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

7. 10 .2020

Servisná zmluva č. SZGHP79

154/2020

Neuvedené

ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring, s.r.o.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

6. 10 .2020

Zmluva o poskytovaní služieb na zber a prepravu triedeného odpadu

153/2020

Neuvedené

ZAMAZ, spol. s r.o.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

2. 10 .2020

Nájomná zmluva č. 44/2020/PO/ŠPORT

152/2020

160,00 EUR

Mestský hokejový klub o.z. Kežmarok

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

14. 9 .2020

nájomná zmluva č.40/2020/PO

136/2020

160,00 EUR stošesťdesiat eur

Mestský športový klub Kežmarok

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

14. 9 .2020

nájomná zmluva č.39/2020/PO

135/2020

160,00 EUR stošesťdesiat eur

Hokejový klub mládeže Kežmarok o.z.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

14. 9 .2020

nájomná zmluva č.40/2020/FO

134/2020

160,00 EUR stošesťdesiat eur

Vladimír Prusák

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Partnerstvá a granty

Kontakty

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok,
Polná 1493/1, 060 01 Kežmarok

Vrátnica (non-stop) PORUCHY A HAVÁRIE:
+421 52 468 0821