Verejnoprospešné služby
Mesta Kežmarok

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
5. 10. 2020

2020161

kolekcie, salónky

986,54 EUR

ALLINMARKET, s.r.o.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

12. 10. 2020

2020162

tabletovaná soľ

420,00 EUR

SOBWATER, s.r.o.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

21. 10. 2020

2020163

multifunkčné zariadenie Xerox Versalink C7030

2 013,60 EUR

Next Team, s.r.o.

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Partnerstvá a granty

Kontakty

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok,
Polná 1493/1, 060 01 Kežmarok

Vrátnica (non-stop) PORUCHY A HAVÁRIE:
+421 52 468 0821