Verejnoprospešné služby
Mesta Kežmarok

Údržba miestnych komunikácií

OÚMK - Oddelenie údržby miestnych komunikácií

ul. Poľná 1, Kežmarok
 
 • zabezpečuje výstavbu, opravu a údržbu živičných, dlaždených a štrkových vozoviek
 • zimnú údržbu miestnych komunikácií a parkovísk, odstraňovanie snehu, posyp vozoviek, chodníkov a čistenie vozoviek ,chodníkov a parkovísk po zimnej údržbe
 • zimnú údržbu ciest,chodníkov, priestranstiev pre organizácie na základe zmlúv a objednávok
 • správu miestnych a mestských komunikácií a verejných priestranstiev
 • údržbu, montáž a demontáž zvislého a vodorovného dopravného značenia, čistenie a opravy kanalizačných vpustí,šachiet a dažďových kanalizácií
 • opravy po prekopávkach chodníkov a komunikácií
 • pokládka asfaltobetónu (vstupy do garáží, dvory organizácií)
 • vykonávanie jednoduchých stavieb a subdodávok vrátane zemných a asanačných prác

Stroje a technika (technické vybavenie strediska)

Vozidlá:

 • Škoda 706 sypač
 • MAN sklápač / sypač 7t
 • BUCHER – vyklápač 2t
 • Traktory Z7011, Z6245, Farmtrac
 • Vlečka 7t
 • Bucher – sklápač

Nakladače a rýpadlá:

 • Kramer 280
 • UNC 060
 • JCB 3 CX Super

Pracovné stroje:

 • vibračná doska Bomag
 • vibračná platňa Bomag
 • dusadlo Bomag
 • vibračný valec
 • kompresor
 • rezačka asfaltu
 • rezačka drážok

Kontakt:

Ján Holova - vedúci oddelenia ÚMK

 • tel.: +421 905 494 738 / +421 52 4680822
 • e-mail: umk@vpskk.sk

Informácie

Kontakty:

VRÁTNICA: 

PORUCHY A HAVÁRIE:

+421 52 468 0821

Riaditeľ: 

Ing. Miroslav Škvarek, MPH,
+421 52 468 0832

Oddelenie dopravy a TKO

DISPEČING - odvoz odpadov a pristavenie VOK: 
Iveta Mištíková
+421 52 468 08 31
 
Mgr. Ladislav Jendrejčák - ved. odd.
+421 52 468 0831
+421 905 858 514

Pohrebné služby, PIETA Kežmarok
non-stop služba:

+421 905 247 466   
+421 905 247 101
 
Ľubomír Čuban - ved. odd. 
+421 52 452 2464
+421 915 697 177

Údržba verejného osvetlenia: 

+421 918 637 696
 

ZBERNÝ DVOR:

Pondelok – Piatok :  8.00 - 16.00 
Sobota                     :  8.00 - 14.00 
 
Zberný dvor zatvorený
 

ŠPORTOVISKÁ  !!!

Od 15.10.2020 z dôvodu rozhodnutia Vlády SR a ÚVZ zatvorené do odvolania. 

 

Natur-pack

Natur - pack

Sociálne siete

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Partnerstvá a granty

Kontakty

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok,
Polná 1493/1, 060 01 Kežmarok

Vrátnica (non-stop) PORUCHY A HAVÁRIE:
+421 52 468 0821