Informácie

Podľa Zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým bol novelizovaný zákon č. 211/2000 Z.z. o povinnom zverejňovaní informácii, naša organizácia zverejňuje zmluvy, faktúry a objednávky na stránke: www.obecny-portal.sk